Colofon

Fotografie
Fotografie Inge Hondebrink

 

Beheer

Laika productions in samenwerking met het opleidingsbureau draagt zorg voor de webteksten, vormgeving en structuur.

 

Techniek

Deze website is gemaakt door Wijsstudio 

 

Copyright

Op beeldmateriaal, logo en huisstijl van deze website rust auteursrecht.
U mag deze elementen niet zonder toestemming hergebruiken.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Vragen?

Hebt u nog vragen over het gebruik van tekst en foto’s op deze website? Neem dan contact op met het opleidingsbureau (info@ggzvs.nl)