Curriculum

Bij ons leer je als zelfstandig bevoegd behandelaar de leiding te nemen in het behandelen en begeleiden van patiënten in hoog complexe zorgsituaties. Je doet ervaring op in de breedte van de hele ggz.

Het curriculum van de opleiding GGZ-VS is opgebouwd rondom drie leerlijnen, analoog aan de drie rollen van de verpleegkundig specialist ggz.

 

Klinisch redeneren en handelen (rol zelfstandig bevoegd behandelaar): studenten leren alle aspecten van het zorgproces op expertniveau uit te voeren en de regie te voeren over een multidisciplinaire behandeling.

 

Wetenschappelijke kennis en onderzoek (rol onderzoeker): binnen deze leerlijn vallen vakken omtrent het initiëren, opzetten en uitvoeren van onderzoek en het ontsluiten en overdragen van kennis. Ook leren studenten om de klinische vaardigheden wetenschappelijk te onderbouwen.

 

Innovatie en implementatie (rol innovator): binnen deze leerlijn leren studenten hoe ze op effectieve wijze de zorgpraktijk kunnen evalueren en vernieuwen.

Project: Gek van corona

Al maanden in de overlevingsstand
Lees meer

 

Ervaring in de brede gzz

Gedurende de drie opleidingsjaren worden alle aandachtsgebieden en behandelcontexten in de ggz behandeld en uitgediept, zowel in theorie als in de praktijk. Zo werk je bijvoorbeeld minimaal een jaar klinisch en een jaar ambulant, met verschillende leeftijdscategorieën en maak je kennis met verschillende expertisegebieden; van de verslavingszorg tot psychogeriatrie en forensische zorg. Door steeds een nieuw deelgebied van de ggz te ontdekken, ontwikkelen onze studenten een grote mate van deskundigheid, autonomie en een aantrekkelijk carrièreperspectief.

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Verpleegkundig specialisten ggz werken met zichzelf als therapeutisch instrument. Om te zorgen dat studenten zich ontwikkelen tot zelfbewuste, reflectieve en beslissingsbevoegde behandelaars vormen (groeps) intervisie, coaching en supervisie een belangrijk onderdeel van de opleiding. In het tweede studiejaar gaan studenten zelf in leertherapie bij een onafhankelijke daartoe opgeleide leertherapeut (psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog).

Curriculumoverzicht

Curriculum per leerjaar 2019-2025

DOWNLOAD

Studiebelasting en studiepunten

Elk studiejaar kunnen 60 studiepunten, de European Credits (EC) worden verworven. 1 EC staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De totale studielast bedraagt 180 EC gedurende drie jaar bij een dienstverband van 36 uur per week.

 

 

Opleidingsplan

Informatie over de opbouw, de visie en de organisatie van de opleiding.

DOWNLOAD

Meer informatie