Honoursprogramma

Getalenteerde studenten met academische of beleidskundige ambities kunnen bij GGZ-VS een verzwaard studietraject volgen om hun talenten volop te ontwikkelen.

Honoursprogramma wetenschappelijke kennis & onderzoek (2 jaar)
Het tweejarige honoursprogramma is gericht op het verwerven van competenties als science practitioner. Het voorziet in een verzwaard studietraject gericht op academische vorming, kennisleer, methoden en technieken, epidemiologie, statistiek, en het uitvoeren van eigen onderzoek.

 

Het honoursprogramma vindt plaats naast de reguliere vakken en overlapt het wetenschappelijk programma van het reguliere curriculum. De verzwaring zit in de mate van diepgang van de stof, de beheersingsgraad en het afronden met een publicabel Engelstalig wetenschappelijk artikel en een mondelinge verdediging in een eindgesprek. Studenten die dit programma volgen, kunnen zich aansluiten bij lopend onderzoek waarvan de uitvoering door de leerstoel GGZ-verpleegkunde en/of GGZ-VS wordt gefaciliteerd. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij een lokale onderzoekslijn (binnen de eigen praktijkinstelling).

 

Toelatingseisen:

  • Een vwo-diploma nieuwe stijl; alle profielen
  • Een vwo-diploma oude stijl (Gymnasium of Atheneum), bij voorkeur met wiskunde
  • Een hbo-diploma, propedeuse of bachelor, bij voorkeur met wiskunde
  • Een OU-propedeuse bij voorkeur met wiskunde
  • De GGZ-VS onderwijsmodule WKO1 is met minimaal een 8 of hoger afgerond, WKO2 met een 7 of hoger

Honoursprogramma beleidsverpleegkunde (1 jaar)

 

*****Wegens corona wordt dit programma tijdelijk niet aangeboden***** 

 

Dit honoursprogramma is bedoeld voor studenten die affiniteit hebben met de beleidsmatige aspecten van verpleegkundig leiderschap. Het programma vindt plaats in het derde studiejaar en richt zich onder ander op het verder ontwikkelen van politiek en strategisch handelen in relatie tot een leiderschapsrol. Onderdeel is het ontwikkelen van behandelbeleid en het aansturen van organisatie-onderdelen vanuit inhoudelijk beleid.

 

In het programma wordt extra aandacht besteed aan visie-ontwikkeling, verandermanagement, bedrijfsprocessen, marktontwikkelingen, beleid en strategie. Ook wordt de persoonlijke leiderschapsstijl verder ontwikkeld.

 

Toelatingseisen:
De werving en selectie voor dit programma vindt plaats in het tweede jaar. Studenten die in aanmerking willen komen presenteren hun leiderschapsaspiraties en een inhoudelijk voorstel aan een panel van ‘hot-shots’ uit diverse branches. Bij acceptatie van het voorstel fungeert een van de panelleden als coach voor de student.

 

Naast de presentatie hebben studenten die in aanmerking komen voor het programma:

  • De modulen Veranderkunde 1 en 2 behaald.
  • In het eerste jaar een 8 of hoger gehaald in de leerlijn Innovatie & Implementatie.
  • Een opleiding management of bedrijfskunde afgerond en een functie bekleed waarbij managementcompetenties in de praktijk zijn gebracht.

 

Voor meer informatie over de honoursprogramma’s kun je terecht bij de hoofdopleiders.

 

Interesse in de opleiding?

 

Vraag een brochure aan via info@ggzvs.nl