Over de opleiding

GGZ-VS leidt uitsluitend verpleegkundig specialisten op voor de geestelijke gezondheidszorg. Gedurende drie jaar volg je een dag per week lessen in Utrecht. De overige dagen werk je bij een van de aangesloten ggz-instellingen.

De opleiding GGZ-VS is uniek in Nederland, qua duur en opbouw. Je leert om als regiebehandelaar de leiding te nemen in het behandelen en begeleiden van patiënten met een psychiatrische stoornis en hun netwerk. Je verdiept je in het zorgproces, onderzoekt hoe je die kan verbeteren en ontwikkelt nieuwe zorg- en hulpverleningsconcepten.

 

Generalisten in de ggz

Alle vakinhoudelijke modules zijn opgezet rondom ggz en zowel de vakdocenten als de praktijkopleiders en de hoofdopleiders zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en hebben een ruime ervaring in dit domein.

 

Vanaf de start van de opleiding in 1998 hebben we vanuit een kleinschalige opleidingslocatie in Utrecht tweederde van de verpleegkundig specialisten ggz in Nederland opgeleid. Zij zijn kundig en inzetbaar op het gehele terrein van de geestelijke gezondheidszorg en werken in diverse behandelcontexten; van klinisch tot ambulant en van spoedeisend tot consultatief.

 

 

Werken en leren

De opleiding is ingedeeld naar analogie van de opleiding tot psychiater, wat betekent dat je leert in de praktijk volgens het meester-gezelprincipe. Gedurende drie jaar volg je een dag per week cursorisch onderwijs in ons opleidingscentrum in Utrecht. De overige dagen werk je op een werkervaringsplek bij een van de bij ons aangesloten ggz-instellingen, en heb je de tijd om je onder goede begeleiding te bekwamen in het vak. Studenten wisselen jaarlijks van werkplek; op deze manier kun je je ontwikkelen in de breedte van de ggz en je verdiepen in verschillende doelgroepen en behandelcontexten. De modules in het cursorisch onderwijs zijn zodanig gepland dat ze de ontwikkeling van de benodigde competenties op de werkplek op het juiste moment ondersteunen.

Interview, Mayke IJland, 1e jaars student

‘Ik wil meer uit de opleiding halen dan alleen een papiertje’

lees meer

Werken aan jezelf

Verpleegkundig specialisten ggz werken met zichzelf als therapeutisch instrument. Maar dan moet je dat ‘instrument’ wel door-en-door kennen. Pas dan kan je het veilig inzetten voor het behandelen van anderen. Gedurende de hele opleiding wordt tijdens het praktijkleren veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Ook gaan studenten zelf in leertherapie bij een onafhankelijke daartoe opgeleide leertherapeut (psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog).

 

Waarom drie jaar?

GGZ-VS is de enige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz die drie jaar duurt. De vorming tot volwaardig zelfstandig bevoegd verpleegkundig behandelaar waarin je verantwoordelijk, aansprakelijk en beslissingsbevoegd bent, vraagt om rijping en een nieuwe mindset. Alle aandachtsgebieden en behandelcontexten in de ggz worden behandeld en uitgediept, zowel in theorie als in de praktijk.

 

 

Je krijgt op de ggz gerichte verpleegkundig diagnostische vaardigheden aangeleerd én je krijgt uitgebreide training in het toepassen van verpleegkundige behandelvormen. Daarnaast leer je ook medische en psychotherapeutische behandelvormen, zoals farmacotherapie, gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie en EMDR, te integreren in je behandelrepertoire. Hierdoor ontwikkelen onze studenten een grote mate van deskundigheid, autonomie en een aantrekkelijk carrièreperspectief.

 

Titels en bevoegdheid

GGZ-VS is een 3-jarige post-initiële hbo-masteropleiding van 180 EC en includeert de opleiding Master Advanced Nursing Practice in de ggz van 120 EC (MANP/ggz). Met het diploma kun je je inschrijven in het register verpleegkundig specialist ggz, conform artikel 14 van de Wet BIG. Eenmaal ingeschreven ben je bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist ggz. Met het afronden van de opleiding verwerf je ook de onderwijsgraad Master of Science (MSc).

74%

van de verpleegkundig specialisten ggz is opgeleid door GGZ-VS

Meer informatie