Praktijkleren

Het zwaartepunt van de opleiding ligt in de praktijk; hier leer je daadwerkelijk het beroep van verpleegkundig specialist ggz.

Tijdens de opleidingsweken (40 weken per jaar) volg je één dag in de week lessen bij ons opleidingsinstituut in Utrecht. De overige tijd (28 uur per week bij een 36-urige werkweek) werk je bij de praktijkinstelling. Samen met de VS-opleider maak je afspraken over de invulling van deze uren. Omdat het klinisch handelen een groot deel van het competentiegebied omvat, besteed je twee derde van de praktijkuren aan patiëntenzorg.

 

 

In de meeste GGZ-instellingen gelden productienormen. Omdat je tijd nodig hebt om te leren, je te verdiepen en te reflecteren, zijn de productienormen voor verpleegkundig specialisten in opleiding 75% van wat van een gediplomeerd professional in gelijkwaardige positie mag worden verwacht. Dat percentage is gangbaar voor vergelijkbare professionals in opleiding tot specialist.

 

Elk jaar een nieuwe werkplek

De ggz verandert snel en continu. Om in elke nieuwe context snel tot de noodzakelijke verdieping en beheersing van kennis en vaardigheden te kunnen komen, start je zowel bij het begin als in het tweede en derde jaar bij een nieuwe praktijkwerkplek. Het wisselen van werkplek, dwingt je om te leren, nieuwe rollen te ontwikkelen en je handelingscompetentie te vergroten.

 

Learning by doing

Een belangrijke voorwaarde voor het leren in de praktijk is dat je ook tijdens de opleiding werkt als (hoofd) behandelaar. Zo ervaar je wat het is om als behandelverantwoordelijke te werken en verwerf je de benodigde capaciteiten. Voor een optimaal leereffect wordt de rol van hoofdbehandelaar uitgevoerd in combinatie met de andere twee rollen van een verpleegkundig specialist ggz: de rol van innovator, onderzoeker en coach.

 

Werkplan

Het werkplan vormt de basis voor het praktijkleren en het toetsen daarvan. Natuurlijk is het minimale eindniveau van de vereiste beroepscompetenties voor iedereen hetzelfde, maar de weg er naartoe en de specifieke accenten zijn afhankelijk van jouw (start)kwalificaties, leerwensen en leermogelijkheden op jouw werkplek. In het werkplan beschrijf jij aan de hand van een format aan welke beroepscompetenties jij dat leerjaar gaat werken en welke leerweg jij gaat afleggen. Je VS-opleider begeleidt je daarbij en stelt uiteindelijk jouw unieke werkplan vast. De competenties lopen in moeilijkheidsgraad per leerjaar op, zodat aan het einde van het derde leerjaar het beoogde eindniveau wordt gehaald.

 

 

Begeleiding

Het opleiden van verpleegkundig specialisten ggz is een integraal en structureel onderdeel van de het werk van de praktijkinstellingen waar we mee samenwerken. De vios wordt tijdens het dagelijks werk begeleid door een werkbegeleider. Een praktijkbegeleider treedt op als coach en supervisor en beoordeelt het werk van de vios in de praktijk. De VS-opleiders en de werkbegeleiders werken zelf ook als verpleegkundig specialist ggz en hebben een ruime ervaring in dit domein. Ook werken we met zogenoemde leermeesters; zij zijn expert op een bepaald deelgebied, bijvoorbeeld farmacotherapie of somatische screening, of ze werken in een aanpalend beroep zoals psychiater of klinisch psycholoog.