Solliciteren

De werving en selectie vindt in nauwe samenwerking met de aangesloten ggz-instellingen plaats. Elk jaar is er bij de praktijkinstellingen een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.

GGZ-VS werkt samen met de leidende ggz-instelling verspreid over heel Nederland. Je kunt bij een van de aangesloten praktijkinstellingen solliciteren naar een opleidingsplaats. De instelling krijgt elk jaar van de minister van VWS een aantal opleidingsplaatsen toegewezen. Sommige instellingen werken met een wachtlijst waardoor je niet altijd direct in hetzelfde jaar kunt beginnen.

De selectieprocedure bestaat uit vijf afzonderlijke fasen:

1. Sollicitatie bij een van de erkende praktijkinstellingen waar we mee samenwerken.

2. Selectie door de praktijkinstelling: een sollicitatiecommissie toetst of je voldoet aan de minimale toelatingseisen en of je geschikt bent om de opleiding te volgen.

3. Selectie door GGZ-VS: als je de praktijkinstelling je geschikt acht, draagt deze jou voor bij GGZ-VS. Je krijgt van de opleider een inlogcode voor het opleidingsportaal van de opleiding waar je alle gevraagde informatie kunt invullen en uploaden. Daarna volgt een gesprek met een sollicitatiecommissie van de opleiding. Onder andere de (passieve) beheersing van de Engelse taal wordt getoetst.

4. Overeenstemming arbeidsvoorwaarden: wanneer GGZ-VS de voordracht accepteert, kan je met de praktijkinstelling overeenstemming bereiken over de arbeidsvoorwoorden.

5. Definitieve toelating: je ontvangt een definitieve toelating tot de opleiding van GGZ-VS en hoort in welke opleidingsgroep je deelneemt.

Sollicitatieprocedure

Schrijf je in voor een opleidingsplaats

Download

Toelatingseisen

Om bij ons te kunnen studeren, moet je beschikken over een hbo-diploma verpleegkunde en minimaal twee jaar ervaring als verpleegkundige in de ggz. Je bent geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister (BIG artikel 3) en kunt met een portfolio a.d.h.v. de CANMEDs aantonen dat je bovengemiddeld presteert. Tot slot, is er een praktijkinstelling waar we mee samenwerken die je voordraagt als kandidaat voor de opleiding. Indien je niet aan de hbo-eis voldoet, kun je in de sollicitatieprocedure nalezen onder welke voorwaarden je alsnog in aanmerking kan komen voor toelating

 

Handleiding aanmeldprocedure

Download

 

 

Over het hoofd gezien!

NIeuwe expo Museum van de Geest online!