Onderwijsvisie

Leren bij GGZ-VS is ontdekkend leren. De opleiding bakent het leerterrein af en formuleert een einddoel. De weg ernaartoe mag de student zelf ontdekken.

De ggz verandert snel en continu. Ook na de opleiding zal een verpleegkundig specialist ggz permanent moeten blijven leren. Informeel en onbewust, maar ook doelgericht wanneer er zich ontwikkelingen voordoen waarvoor in de praktijk geen oplossing is of als hij te maken krijgt met vraagstukken waarin hij niet deskundig is. Daarom leren we onze studenten vooral hoe ze zelf hun leerproces kunnen vormgeven, sturen en beoordelen.

 

Actief leren

We gaan uit van een actieve vorm van leren waarin een groot beroep wordt gedaan op eigen verantwoording en reflectie. Een leerstijl die past bij het opleiden van professionals. Bij ons leer je niet door achterover te leunen en te luisteren naar een interessant college, of door een boek te lezen over cognitieve gedragstherapie. Wij vinden dat er actie nodig is om te leren, een persoonlijke inspanning. Pas als je de theorie in praktijk hebt gebracht of hebt geoefend met de therapie waarover je hebt gelezen, weet je dat de kennis beklijft.

 

 

Leren van een vakgenoot

Een belangrijk onderdeel van de onderwijsvisie is dat het zwaartepunt van het leren ligt in de praktijk. Hier leer je het vak van een vakgenoot, net als psychiaters en klinisch psychologen, de andere specialisten in de ggz. De studenten wisselen jaarlijks van werkervaringsplek. Op deze manier doe je ervaring en contacten op in de brede ggz, ontwikkel je nieuwe rollen en leer je om je snel in te werken in de continu veranderende ggz.

 

Rob Bakker, directeur GGZ-VS en onderwijskundige:

‘Leren moet actie bevatten, anders is het entertainment’

 

Een risicovolle reis

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op het onderwijskundige model A RISC TRIP van Goffree en Stroomberg. Zij gaan ervan dat leren een avontuur is; backpacken in het oerwoud versus een uitgestippelde groepsreis. Het leren hanteren van de onzekerheid die dat oplevert en het vertrouwen op de eigen capaciteiten zijn een wezenlijk deel van de opleiding. De letters in A RISC TRIP staan voor de volgende begrippen:

 

Activiteit:leren is een activiteit en kennis wordt verworven op basis van persoonlijke inspanning.

Risico: leren brengt risico’s met zich mee omdat je vraagt om onbekende paden te bewandelen.

Intentie: leren vraagt om een intentie; als je weet waar je naartoe wilt, is de kans groter dat je er geraakt.

Selectie: leren vraagt om selectie; keuzes maken in een leeromgeving die veel mogelijkheden biedt.

Creativiteit: leren vraagt om creativiteit; zelf onbekende wegen ingaan, vastlopen en ontdekken hoe je kunt groeien.

Taken: om te leren moet niet alleen lezen en luisteren, maar vooral taken uitvoeren en doen.

Reflectie: leren vraagt om reflectie op het eigen handelen en opgedane ervaringen.

Interactie: leren ontstaat in interactie met andere mensen in de leeromgeving.

Produceren: door iets te produceren ontstaat resultaat en daarmee neemt de competentie toe.

Rob van Vredendaal, 2e jaars student

‘Je komt in een ander niveau in de organisatie terecht’

Lees meer