Onze mensen


Maak kennis met onze medewerkers, docenten en VS-Opleiders. Het zijn rolmodellen in de instelling waar ze werken, experts in hun vakgebied en vastberaden in hun ambitie: het verhogen van de kwaliteit van de ggz verpleegkundige zorg.

medewerkers


Drs. R. (Rob) Bakker

Directeur

MEER INFO

Rob Bakker deed als verpleegkundige een brede ervaring op in de algemene gezondheidszorg en studeerde onderwijskunde. Hij nam als onderwijskundig adviseur en onderzoeker deel aan innovatieprojecten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en werkte als studieadviseur voor de psychotherapieopleiding.

In 1996 werd hij gevraagd om de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz op te zetten. Rob is een gepassioneerd verteller, helpt de studenten excelleren, stimuleert de wetenschappelijke benadering van het specialisme en is als aanjager van innovatie in de beroepsgroep steeds op zoek naar vernieuwing en verbetering.

Mw. M. (Marian) de Boer

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Marian de Boer is het aanspreekpunt voor alle Wetenschappelijke kennis & onderzoek modules. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met de administratieverwerking m.b.t. Wetenschappelijke kennis & onderzoek.

Mw. I. (Ilona) Hijman

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Ilona Hijman is het eerste aanspreekpunt voor 1e jaars vios. Daarnaast houdt zij zich bezig met de organisatie en planning van het onderwijs.

 

Dr. W. (Wim) Houtjes

Hoofddocent WO-MHN

MEER INFO

Na een lange carrière als verpleegkundige, leidinggevende en onderzoeker werd Wim Houtjes in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Naast inhoudelijke vraagstukken richt Wim zich onder andere op de ontwikkeling van een wetenschappelijke onderzoekslijn, in samenwerking met het lectoraat en de leerstoel ggz verpleegkunde. Wim werkt tevens een dag per week als verpleegkundig specialist ggz bij Transfore, een instelling voor forensische psychiatrie in Deventer.

 

 

Mw. F. (Fatima) H’ya

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Fatima H’ya is het eerste aanspreekpunt voor 2e jaars vios. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werving en selectie van nieuwe studenten en de administratieve verwerking van de financiële administratie.

Mw. drs. D.A. (Diana) Polhuis

Hoofdopleider

MEER INFO

Diana Polhuis heeft een missie: het vak van verpleegkundige naar een hoger niveau brengen. Ze studeerde af als het gezondheidswetenschapper en eerstegraads docent HGZO. Nadat ze zes jaar als VS-opleider bij GGZ Noord-Holland-Noord had gewerkt, werd ze in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Daarnaast zet zij zich in voor onderwijsvernieuwing en curriculumontwikkeling. Diana werkt twee dagen in de week als verpleegkundig specialist in de forensische psychiatrie, schreef mee aan diverse vak gerelateerde boeken en is sinds 1997 als lid-beroepsgenoot betrokken bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Mw. drs. T.A. (Tessa) Molenaar

Beleidsmedewerker, secretaris van de Examencommissie

MEER INFO

Tessa Molenaar is beleidsmedewerker en secretaris van de Examencommissie (examencommissie@ggzvs.nl)

Bij GGZ-VS heeft zij in verschillende functies ruime ervaring opgedaan m.b.t. de inhoudelijke en praktische inrichting en uitvoering van hoger onderwijs, alsmede de daar bijhorende  subsidiekwesties, wet- en regelgeving etc. Tessa is afgestudeerd in de Psychologie (afstudeerrichting Kind & Jeugd) aan de Universiteit Utrecht.

Mw. dr. J. (Jolanda) Stobbe

Hoofdopleider

MEER INFO

Jolanda Stobbe heeft veel plezier in het begrijpelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en het leggen van de link tussen onderzoek en praktijk. Haar visie is dat onderzoek ten goede moet komen aan de patiënt. Het is in haar ogen belangrijk dat verpleegkundig specialisten (praktijkgericht)onderzoek kunnen toepassen. Daarnaast is haar passie het beroep verder te professionaliseren zodat de verpleegkundig specialist als zelfstandige beroepsuitoefenaar voor en naast de patiënt kan staan. Levenslang leren staat hoog in haar vaandel. Ze heeft gewerkt als B-verpleegkundige en vervolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als verpleegkundig specialist heeft ze ervaring met volwassenen met een autismespectrum stoornis en met de oudere doelgroep. In 2014 is ze gepromoveerd als verpleegwetenschapper op het onderwerp ‘assertieve community treatment bij ouderen’. Als hoofdopleider is zij verantwoordelijk voor het praktijk- en theoriegedeelte van de opleiding.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Mw. S.A. (Sacha) Schoorl

Opleidingsmanager

MEER INFO

Sacha Schoorl is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle opleidingszaken, zoals organisatie en planning van het onderwijs. Ook houdt Sacha zich bezig met de contractering van docenten.

Mw. N. (Nadine) Weltevreden-Henneman, MSc

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Nadine is aanspreekpunt voor de 3e jaars vios. Verder houdt zij zich met name bezig met het opleidingsportaal (het DOP) en het up-to-date houden van onze website. Ook is Nadine betrokken bij de jaarlijkse uitgave van de Praxis.

Mw. B. (Berna) Zekirja

Medewerker Opleidingen (stage)

MEER INFO

opleiders


Altrecht, Utrecht

dr. T.N. (Tamara) Berends

MEER INFO

Tamara had een ruime ervaring als verpleegkundige in de 24-uurs zorg voor ze aan de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz begon. Sinds haar afstuderen werkt ze als ambulant regiebehandelaar. Daarnaast is ze VS-Opleider voor de verpleegkundig specialisten ggz bij Altrecht en zet ze zich ook actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten ggz in de organisatie. Tamara is in december 2020 gepromoveerd op het thema: Terugvalpreventie bij anorexia nervosa.

Altrecht, Utrecht

J. (Joyce) van Ommen - Rasch

MEER INFO

Joyce is een bedreven verpleegkundig specialist ggz met ruime ervaring in de ouderenpsychiatrie. Na een periode als inhoudelijk manager bij een klinische setting voor ouderen te hebben gewerkt, keerde zij terug naar de ambulante ouderenpsychiatrie bij Altrecht. Zij heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, verslaving en ART. Daarnaast volgt ze de opleiding voor narratieve exposuretherapie.

 

Sinds 2021 werkt Joyce als opleider. Samen met collega Tamara zetten zij zich actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten in Altrecht.

Arkin, Amsterdam

E.D. (Elfi) Rookhuizen

MEER INFO

Elfi ontdekte haar passie voor de ggz tijdens haar rechtenstudie door een bijbaan bij het stedelijk crisiscentrum. Na de hbo-v duaal en een cum laude voltooide MANP opleiding bij de crisisdienst werkt zij nu 13 jaar als verpleegkundig specialist ggz, waarvan 10 jaar als VS-Opleider bij Arkin. Elfi werkt twee dagen per week als regiebehandelaar en is daarnaast Chief Nursing Officer bij Arkin

Arkin, Amsterdam

D. (Dick) van Etten

MEER INFO

Dick is docent in de module ouderenpsychiatrie en meesterproef. Hij is ook plv opleider bij Arkin. Hij werkt 40 in de zorg, begon als verpleeghulp en heeft na het behalen van zijn Z en B verpleegkundig diploma de GGZ VS opleiding gedaan. Hij werkt nu als verpleegkundig specialist GGZ bij FACT Jellinek in Amersfoort waar hij regiebehandelaar is en zijn expertise inzet bij de behandeling van 55 plussers, hij geeft dan ook in de module ouderenpsychiatrie de les ouderen en verslaving. Ook is hij al 20 jaar lid van het regionaal tuchtcollege te Amsterdam en deze kennis gebruik hij in de les ‘Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als zelfstandig bevoegd behandelaar’ binnen de module meesterproef.

Arkin, Amsterdam

M. (Marcel) Vergunst

MEER INFO

Marcel Vergunst werkt als verpleegkundig specialist bij de BasisGGZ van Arkin. Sinds 2018 is hij plaatsvervangend opleider binnen Arkin.

Marcel ontdekte zijn passie voor de zorg tijdens zijn studie Communicatiewetenschap. Hij liet zich omscholen middels de B-inservice opleiding, en is sindsdien al weer lange tijd met veel plezier werkzaam in de GGZ. Hij heeft veel ervaring in de langdurende zorg. 

 

De Rooyse Wissel, Oostrum

S. (Susan) Bosman-Graafmans

MEER INFO

Dimence Groep, Deventer

Dr. L.M. (Linda) Kronenberg

MEER INFO

Linda is een ervaren opleider bij Dimence Groep; een opleidingsinstelling met een breed en gevarieerd pallet aan opleidingsplaatsen en gemiddeld 22 verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Ze werkt als Chief Nursing Development binnen de Dimence Groep. Haar opdracht is ondersteuning en focus op de verpleegkundige professionalisering en beroepsontwikkeling door praktijk, onderzoek en opleiding nauw met elkaar te verbinden. Ze is lid van de commissie wetenschappelijk onderzoek binnen haar organisatie en neemt op landelijk niveau o.a. deel aan het College Specialismen Verpleegkunde. Linda studeerde in 2004 af als verpleegkundig specialist ggz, in 2008 als verplegingswetenschapper en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar de hulpvragen en zorgbehoeften van patiënten met ADHD en/of autisme en verslaving.

Dimence Groep, Deventer

W. (Willemien) Zemmelink

MEER INFO

Dimence Groep, Deventer

M. (Meryem) Akbay

MEER INFO

Meryem is Verpleegkundig Specialist sinds 2003 en sinds 2017 plaatsvervangend opleider.  Ze werkt als Teamleider zorg en regiebehandelaar binnen een Intensive Home Treatment team.  Meryem is hiernaast landelijk actief als lid van het netwerkbestuur VS GGZ.  Ze is betrokken bij diverse klankbordgroepen zoals het ontwikkelen van het Landelijk kwaliteitsstatuut, CAO GGZ en evaluatie van GMAP. 

Dimence Groep, Deventer

M. (Marijn) Warmink

MEER INFO

Marijn Warmink is plaatsvervangend opleider bij Dimence Groep. Hij is in 2001 gestart in de GGZ als leerling verpleegkundige en doorgegroeid tot verpleegkundig specialist (2016). Sinds 2020 is hij één van de opleiders voor verpleegkundig specialisten. Marijn werkt in de Herstelgerichte GGZ als regiebehandelaar en teamleider zorg in een klinische voorziening langdurige behandeling volwassenen. Je kunt hem benaderen voor onderwerpen als herstelgerichte behandeling met focus op stemmingsstoornissen, vroegsignalering en coaching van klinische verpleegkundige teams.

 

Dimence groep, Deventer

K. Slager

MEER INFO

Karin Slager werkt sinds 2014 als verpleegkundig specialist bij de Dimence Groep. Ze werkt in een FACT-team als regiebehandelaar en teamleider zorg binnen de divisie Herstelgerichte GGZ. Daarnaast is ze sinds 2023 voor 4 uur per week verbonden aan een projectgroep, gericht op Klinisch Redeneren. Sinds 2023 is ze plaatsvervangend opleider bij de Dimence Groep.

 

Emergis, Kloetinge

T. (Tina) Matthys

MEER INFO

Tina werkt sinds 2012 bij Emergis als verpleegkundig specialist ggz. Ze heeft veel ervaring met het behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheids- en traumagerelateerde stoornissen. Vanuit haar rol als zorgprogramma coördinator heeft ze AMBIT geïmplementeerd, een recent ontwikkelde behandeling voor mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Ze is als trainer betrokken bij de implementatie van de GIT-PD (guideline-informed treatment for personality disorders) en verzorgt scholingen op diverse afdelingen binnen en buiten de organisatie. Vanuit die rol heeft ze de overstap gemaakt naar de functie van opleider in 2023

Emergis, Kloetinge

A. (Annemiek) Straatsma

MEER INFO

Annemiek Straatsma werkt sinds 1997 bij Emergis en studeerde in 2012 af als verpleegkundig specialist ggz. Sindsdien is zij werkzaam als regiebehandelaar in het FACT team van Zeeuws Vlaanderen. In mei 2022 is zij begonnen als plaatsvervangend opleider met als drijfveer een aantrekkelijk opleidingsaanbod realiseren voor verpleegkundigen. Het leuke aan opleiden is voor Annemiek het organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van verpleegkundigen in opleiding tot specialist binnen een samenwerkend netwerk met Emergis als praktijkinstelling en de GGZ VS als opleidingsinstelling.

Fier, Leeuwarden

S. (Sam) van Looyengoed

MEER INFO

Sam werkt als regiebehandelaar in verschillende ambulante teams bij Fier!, een organisatie die geweld in afhankelijkheid relaties wil voorkomen, stoppen en behandeling biedt aan cliënten die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheid. Fier! heeft binnen Nederland verschillende locaties waarbij zowel ambulante als intramurale zorg wordt geboden. Sam heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling, interculturele psychiatrie en radicalisering. Zij is behalve VS-Opleider de voorzitter van het medisch team en verantwoordelijk voor de medicatie trainingen en protocollen.

Fier, Leeuwarden

A. (Ali) Veldhuis

MEER INFO

Fivoor, Den Haag

M.M.B. (Marnix) Asscheman

MEER INFO

GGNet

J. (Jerzy) Koopmans

MEER INFO

Jerzy Koopmans is half geboren in het psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria in Noordwijkerhout (zijn ouders waren ook verpleegkundigen in de psychiatrie). Hij deed rond zijn 20ste de in-service opleiding in Santpoort en Amsterdam, werkte op een gesloten afdeling en ging daarna ambulant werken bij het Rehab-team (Dak- en thuislozenzorg). Hier haalde hij zijn SPV diploma en switchte na 9 jaar naar de spoedeisende Psychiatrie.

 

Na 23 jaar in Amsterdam te hebben gewerkt verhuisde hij in 2017 naar de Achterhoek waar hij de de VS-opleiding volbracht. Hij werd in 2021 VS-opleider binnen GGNet. Als verpleegkundig specialist is hij o.a. werkzaam in de Acute psychiatrie (HIC). Leiderschap, rolontwikkeling en verbinding staan bij hem hoog in het vaandel en daarin stimuleert hij ook de VIOSsen. Sinds enkele jaren is Jerzy meer en meer betrokken bij onderzoek (nationaal en internationaal) en innovatie binnen de verpleegkundige (specialisten) beroepsgroep en is hij lid van diverse lerende netwerken en heeft zijn eigen bedrijf in zorg en advies.

 

GGNet

E. (Ellen) Kersten

MEER INFO

In 2010 behaalde Ellen Kersten haar HBO verpleegkunde diploma. Na enkele jaren werken op een psychiatrisch medische unit maakte zij de overstap naar begeleidingsfuncties en later uitvoerende functies binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Nadat zij in 2018 pionierde met collega’s van een crisisdienst op een meldpunt voor mensen met verward gedrag bemerkte zij dat zij het miste om concrete behandelingen in te zetten. In 2019 is zij gestart met de VS opleiding en sinds 2021 is zij dan ook werkzaam als verpleegkundig specialist. Dit doet zij als regiebehandelaar binnen een poli voor volwassenen. Het integeren van haar kennis en ervaringen in de diverse werkvelden doet zij met plezier in haar huidige werk en hoopt zij ook over te brengen op de VIOSsen.

 

Medio 2021 heeft zij een behandelmodule CGT-i herschreven zodat deze geschikt is voor patiënten met EPA en/of LVB. Vanuit hier wordt zij als expert gezien op gebied van comorbide insomnia en psychiatrische problematiek en geeft zij hierover workshops en referaten. Ook verzorgt zij binnen de instelling de suïcidepreventie basistraining. Ze heeft de ambitie om in de toekomst onderzoek te doen. Sinds april 2023 is zij plaatsvervangend opleider.

GGz Breburg, Tilburg

F.G.A.H. (Femke) Dirkx-de Groen

MEER INFO

Femke werkt als verpleegkundig specialist ggz in de langdurige psychiatrie waar zij volop betrokken is bij de ontwikkeling en de implementatie van het Active Recovery Triad model. In dit cluster is zij ook manager behandelzaken bij GGz Breburg. Voordat zij begon met de opleiding GGZ-VS werkte ze vijf jaar als hbo-verpleegkundige op diverse plekken in de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 nam zij de functie als VS-Opleider bij GGz Breburg van haar voorganger over.

 

GGz Breburg, Tilburg

Y. (Yvonne) van Bezooijen

MEER INFO

In 1995 behaalde Yvonne haar HBO-verpleegkunde diploma en startte zij haar werkzaamheden op de gesloten kliniek. Hier bleek haar passie te liggen en zij heeft de acute psychiatrische zorg, behoudens haar opleidingsjaren aan de GGZ VS opleiding, niet meer verlaten. In 2012 was zij één van de koplopers in de omvorming van de gesloten klinieken naar HIC afdelingen. In 2017 startte zij met de driejarige opleiding tot verpleegkundig specialist, waarna zij als regiebehandelaar ging werken op de HIC in Breda.  Op 1-1-2024 ging zij aan de slag als plaatsvervangend opleider. Naast haar werk op de HIC en binnen de crisisdienst, verzorgt zij ook traningen WvGGz en voert zij binnen de instelling prismalight analyses uit. 

GGz Breburg, Tilburg

C. (Chantal) Oonincx

MEER INFO

Chantal is sinds 2014 afgestudeerd als verpleegkundig specialist, na een korte uitstap naar de VG-sector is zij in 2016 bij GGz Breburg gaan werken. Sinds die tijd werkt zij als regiebehandelaar op de ART kliniek, een klinische voorziening voor langdurige zorg en behandeling. Sinds augustus 2020 is zij plaatsvervangend opleider. Naast haar werk als verpleegkundig specialist en plaatsvervangend opleider is zij ook trainer triple d en suïcidepreventie. 

 

GGz Centraal, Amersfoort

Drs. M.G.C. (Marianne) de Leeuw

MEER INFO

Marianne studeerde sociologie en werkte naast haar functie als verpleegkundige in beleidsfuncties op het gebied van ontwikkeling van verpleegkundige zorg, innovatie en patiëntenvoorlichting. Zij deed onderzoek naar de werkrelatie tussen verpleegkundigen en hun patiënten. Als lid en voorzitter van diverse bestuursorganen in de ggz-verpleegkunde speelde zij een rol in het ontwikkelen van een beroepen- en opleidingsstructuur voor verpleegkundigen in de ggz, waaronder de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Sinds 1998 is zij betrokken bij de opleiding onder andere als VS-Opleider in diverse instellingen. Sinds 2011 is zij VS-Opleider bij GGz Centraal. Naast het opleiderschap werkt zij 24 uur per week in een FACT team als verpleegkundige specialist en teamleider behandelzaken.

 

GGz Centraal, Amersfoort

W. (Willemieke) Borren

MEER INFO

GGz Centraal, Amersfoort

K. (Kirsten) Nederveen

MEER INFO

GGz Centraal, Amersfoort

G. (Geny) Sibon

MEER INFO

Geny Sibon werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij GGz Centraal. Voor haar VS-opleiding heeft ze 5 jaar als teamleider gewerkt en daarvoor langere tijd als sociotherapeut bij een psychotherapeutische deeltijd voor persoonlijkheidsstoornissen. In 2016 haalde ze haar VS-diploma. Eerst heeft ze in de herstelondersteunend langdurig klinische zorg gewerkt en vervolgens is ze bij de psychiatrisch consultatieve dienst en de POP-poli van het Diaconessenziekenhuis in Utrecht gaan werken. Sinds 2020 werkt Geny weer bij GGz Centraal en wel bij Emerhese. Emerhese is een expertisecentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Geny werkt gedeeltelijk bij de polikliniek en werkte gedeeltelijk bij de kliniek langdurige zorg van Emerhese. Maart 2024 verruilt ze haar werk op de kliniek om als plaatsvervangend opleider te gaan samenwerken met Marianne de Leeuw (opleider), Willemieke Borren (plv opleider) en Kirsten Nederveen (plv opleider). 

GGZ Drenthe, Assen

D. (Denise) Hack

MEER INFO

Denise is een gepassioneerd verpleegkundig specialist en werkt als regiebehandelaar binnen een FACT-team. Binnen de organisatie is zij daarnaast voorzitter van de intervisie voor de voorwachten van de crisisdienst en geeft zij nascholingen gericht op verpleegkundig klinisch redeneren. Naast verpleegkundig specialist is zij ook verplegingswetenschapper en werkt zij als redacteur bij de Psyfar VS.

GGZ Drenthe, Assen

J. (Joke) Jansen

MEER INFO

Joke werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij de ambulante ouderenpsychiatrie GGZ Drenthe in Emmen. Daarnaast is zij sinds januari 2023 werkzaam als plaatsvervangend opleider binnen GGZ Drenthe.

Zij is in 2022 cum laude afgestudeerd als VS GGZ in Utrecht. Haar onderzoeksartikel (afbouwen van antipsychotica, wat vinden clienten er zelf van?), is in de praxis van 2022 verschenen.

Joke heeft twee artikelen gepubliceerd rondom dit onderwerp in de International Journal of Environmental Research and Public Health in oktober 2022.

GGZ Eindhoven en de Kempen

K. (Kim) Broekmans-Madikrama

MEER INFO

Kim is sinds januari 2024 plaatsvervangend opleider bij GGzE. In 2009 startte ze haar carrière als verpleegkundige binnen de ouderenzorg bij GGzE. Sinds 2017 is ze als verpleegkundig specialist GGZ met veel plezier werkzaam op een besloten kliniek voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Haar expertisegebied is psychose, therapieresistentie en clozapine. 

 

GGZ Eindhoven en de Kempen

E. (Eva) van Nunen

MEER INFO

GGZ Friesland, Leeuwarden

S. (Sita) Roorda

MEER INFO

Sita werkt sinds 2011 bij GGZ Friesland als verpleegkundig specialist in de spoedeisende psychiatrie. Ze implementeerde Intensive Home Treatment (IHT) bij GGZ Friesland en werkte als manager behandelzaken in dit domein. Na een aantal jaren als plaatsvervangend VS-Opleider te hebben gewerkt, is Sita sinds 2020 de VS-Opleider voor GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

GGZ Friesland, Leeuwarden

T. (Tineke) Wiarda

MEER INFO

GGZ Friesland, Leeuwarden

D. (Douwe) Nauta

MEER INFO

Douwe werkt sinds 2012 bij Verslavingszorg Noord Nederland als verpleegkundig specialist GGZ. Hij werkt momenteel bij de polikliniek jeugd en forensische polikliniek te Leeuwarden. Na de GGZ VS opleiding volgende hij nog een master Healthy Ageging. Douwe is plaatsvervangend VS-Opleider en vormt een opleidingsteam met (plaatsvervangend) opleiders van GGZ Friesland waarmee gezamenlijk vios worden opgeleid.

GGZ Friesland, Leeuwarden

L. (Linda) Vervat

MEER INFO

GGZ Noord-Holland-Noord

A. (Annemiek) Schäfer

MEER INFO

Annemiek is naast VS-opleider ook werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een forensische ACT team van GGZ Noord-Holland-Noord. Haar loopbaan is afwisselend, ze werkte als teamleider, manager en projectleider in verschillende settingen, ook in het buitenland, altijd open voor iets nieuws. In 2013 besloot ze terug te keren naar de inhoud van het vak en volgde ze de opleiding bij GGZ VS. Ooit gestart in de VG sector, ligt haar interesse nog steeds bij de LVB doelgroep en bij de OGGZ. Als opleider vindt ze het belangrijk om verpleegkundig specialisten in opleiding te laten zien dat projectmatig werken leuk is!

GGZ Noord-Holland-Noord

R. (Roza) Blokstra

MEER INFO

Roza is sinds 2017 VS-Opleider bij GGZ Noord-Holland-Noord. Zij stimuleert en enthousiasmeert verpleegkundig specialisten in opleiding om te excelleren en draagt zorg voor een stevige inbedding in de organisatie van het praktijkgedeelte van de opleiding GGZ-VS. Daarnaast is zij werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een opnameafdeling ouderenpsychiatrie. Roza begon haar loopbaan in de algemene gezondheidszorg als oncologieverpleegkundige en wijkverpleegkundige. Ook werkte ze zeven jaar als reïntegratiedeskundige en voegde op deze manier ook commerciële competenties aan haar cv toe.

GGZ inGeest, Amsterdam

W. (Willem) Struijs

MEER INFO

Willem besloot tijdens zijn studie theologie dat hij psychiatrisch verpleegkundige wilde worden. Hij volgde diverse verpleegkundige opleidingen en de opleiding voor supervisor. Willem heeft een ruime ervaring als verpleegkundig specialist in volwassenpsychiatrie en bij crisisdiensten. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Hij maakt deel uit van de examencommissie van GGZ-VS, het College van Tucht (LVSC) en de klachtencommissie van de Hiv Vereniging Nederland. Internationaal is hij actief in een intervisiegroep voor supervisoren. Willem is sinds 2021 namens V&VN VS benoemd als deelnemer aan de Kamer Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan.

GGZ inGeest, Amsterdam

E. (Els) Dozeman

MEER INFO

Els werd in 1990 psychiatrisch verpleegkundige nadat zij de academische opleiding bewegingswetenschappen had afgerond. Het verpleegkundige beroep bleek een schot in de roos. In 2002 was zij de eerste binnen GGZ inGeest die de driejarige opleiding tot VS volgde en aansluitend is zij gepromoveerd op onderzoek naar preventie van depressie in verzorgingshuizen. Als onderzoeker en behandelaar is eHealth haar aandachtsgebied. Zij was betrokken bij verschillende Europese implementatie studies naar online CGT  behandeling voor depressie en was mede-oprichter van de online polikliniek van GGZ inGeest. Zij combineert de functies van opleider, behandelaar en onderzoeker. 

 

GGZ inGeest, Amsterdam

K. (Kirsten) Fransen

MEER INFO

Kirsten werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij de Afbouwpoli en poli Mindway van GGZ inGeest. Ze is betrokken bij het ontwikkelen 

van expertise rondom het afbouwen van antidepressiva. Hiervoor heeft zij bijna 20 jaar met veel plezier als behandelaar en teammanager in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Haar affiniteit en expertise ligt bij ontwikkelingsstoornissen, slaapstoornissen, het doen van diagnostiek, zorginnovatie en het ontwikkelen van (bij)scholingsprogramma’s. Kirsten heeft samen met een aantal andere verpleegkundig specialisten het netwerk VSGGZ opgezet en is betrokken bij het nog niet gepubliceerde rapport ‘Goede Afbouwzorg bij Medicatie in de Psychiatrie’.  

GGZ Oost Brabant – Regio Boekel

E. (Ernie) Bogaard

MEER INFO

Ernie werkt als regie behandelaar binnen de acute psychiatrie (IHT, HIC en Crisisdienst). Binnen de organisatie zet zij zich o.a. in om de professionele waarde van de verpleegkundige in het algemeen vorm te geven en die van de VS GGZ in het bijzonder.

GGZ Oost Brabant – Regio Boekel

I. (Ina) Nijkamp

MEER INFO

GGZ Oost Brabant – Regio Boekel

T. (Thesi) Schmitz

MEER INFO

Thesi werkt sinds vorig jaar als verpleegkundig specialist/ regiebehandelaar bij FACT Oss van GGz Oost Brabant. Daarvoor heeft ze een aantal jaren op de HIC in Oss gewerkt als verpleegkundig specialist GGZ. Haar affiniteit ligt met name bij de EPA doelgroep. Sinds januari 2024 is zij gestart als plaatsvervangend opleider bij GGz Oost Brabant.

GGZ Rivierduinen, Leiden

P. (Paul) Leidelmeijer

MEER INFO

Paul werkte al geruime tijd als verpleegkundige in de GGZ en heeft daar binnen verschillende zorgfuncties gewerkt. Waarbij hij altijd een grote affiniteit heeft gehad met psychiatrie en verstandelijke beperking. Hier heeft hij ook in verschillende leerboeken voor hbo- verpleegkundigen een bijdrage aan geleverd. Naast zijn functie als verpleegkundig specialist GGZ was Paul ook twee jaar betrokken als projectleider innovator openbare ggz (oggz) en wetmaatschappelijke ondersteuning (WMO) vanuit de gemeente Zoetermeer. Sinds 2020 is Paul opleider VS-GGZ bij GGZ Rivierduinen en werkt als regiebehandelaar op de kliniek neuropsychiatrie te Oegstgeest.

GGZ Rivierduinen, Leiden

M. (Marinke) Offerman

MEER INFO

Marinke is sinds 2008 werkzaam als verpleegkundige bij GGZ Rivierduinen. In eerste instantie op een verblijfsafdeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en later op de acute opname kliniek. Sinds 2020 werkt zij met veel plezier als regiebehandelaar in een FACT team met als aandachtsgebied verslaving. Daarnaast is zij sinds 2021 plaatsvervangend opleider.

GGZ Westelijk Noord-Brabant

I. (Ingrid) de Jong

MEER INFO

Ingrid is een gedreven regiebehandelaar binnen de forensische psychiatrie van GGZ WNB. Ze heeft affiniteit met de licht verstandelijk beperkte doelgroep. Sinds 2020 werkt ze ook binnen de reguliere forensische zorg en is binnen de organisatie onderdeel van de medische staf. Een nieuwe uitdaging is voor haar om aan de slag te gaan als opleider.

GGZ Westelijk Noord-Brabant

N. (Nathalie) Haast

MEER INFO

Nathalie Haast werkt sinds 1999 bij GGZ Westelijk Noord Brabant en studeerde in 2013 af als Verpleegkundig Specialist GGZ.

Sindsdien is zij werkzaam als regiebehandelaar, en inmiddels ook programmahoofd, binnen de HIC afdeling en tevens aanspreekpunt voor Kwetsbare Zwangeren. In maart 2022 is Nathalie begonnen als Plaatsvervangend Opleider en is zij betrokken bij diverse projecten en adviserende organen zoals de geneesmiddelen commissie. Nathalie is binnen de organisatie gekend om haar gedrevenheid en betrokkenheid. Er zijn mooie stappen genomen in de Geestelijke Gezondheidzorg maar er zijn nog altijd meer stappen te maken. 

 

KieN, Sneek

A. (Annemieke) Zwart

MEER INFO

Annemieke is sinds 2015 werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ binnen het Vroegtijdig Interventieteam Psychose (VIP) team. Annemieke heeft veel kennis ervaring met het behandelen van mensen met een psychotische stoornissen en vroegdetectie daarvan. Ze geeft CAARMS trainingen en maakt zich hard voor het verminderen van (zelf)stigma bij deze patiëntenpopulatie. Sinds 1 januari 2022 is ze naast de patiëntenzorg gestart als opleider bij de praktijkinstelling KieN; een netwerkorganisatie die specialistische psychiatrische behandeling geeft aan (jonge) kinderen, ouderen en volwassenen in Friesland. Het brede palet aan gedreven disciplines bied specialistische behandeling vanuit zorgstandaarden en generieke modules, aangepast op de individuele behoeften van de cliënt. Het leukste aan opleiden vindt Annemieke het ontdekken van de vraag: wie ben jij en wie wil je zijn als verpleegkundig specialist? Ze doet dit door het samen onderzoeken van ieders individuele kwaliteiten, kwetsbaarheden en persoonskenmerken om te komen tot de beste versie van jezelf.

Lentis, Groningen

I.D. (Idelette) Kruidhof

MEER INFO

Idelette werkt als verpleegkundig specialist ggz bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. Hier vindt behandeling plaats voor mensen met langdurige angst en stemmingsklachten. Op de afdeling is naast de reguliere behandeling aandacht voor leefstijl, complementaire geneeswijzen en zingeving. Idelette zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg rondom de thema’s zingeving in de psychiatrie, klinisch redeneren en e-health. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Noorderzorg; een organisatie die zich inzet voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

 

Lentis, Groningen

W. (Wouter) Obelink

MEER INFO

Wouter is sinds 2009 werkzaam bij Lentis. Hij is daar begonnen als verpleegkundige binnen de opnamekliniek, stemmingsafdeling en sinds 2013 als verpleegkundig specialist GGZ. Wouter heeft jaren klinische ervaring als VS GGZ binnen de (toenmalige TOP GGZ erkende) psychosen afdeling. Sinds 5 jaar is Wouter werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ bij een FACTteam van Lentis, alwaar hij regiebehandelaar en inhoudelijk leidinggevende is. Wouter zet zich in voor de cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij herstel ondersteunende zorg een drijvende kracht is. Zijn expertisegebied ligt in de psychosen zorg. Wouter is tevens bestuurslid van de vakgroep verpleegkundig specialisten van Lentis en sinds ruim 5 jaar werkzaam als plaatsvervangend opleider GGZ VS naast Idelette Kruithof en Steven Opdam. 

 

Lentis, Groningen

S. (Steven) Opdam

MEER INFO

Mediant, Enschede

I. (Ineke) Brouwer

MEER INFO

Ineke Brouwer is afgestudeerd in 2009 als verpleegkundig specialist aan Saxion hogeschool. Op dat moment was ze werkzaam bij Dimence en lag haar specialisatie op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en op het metabool syndroom. Momenteel is ze  werkzaam bij Mediant als VS-GGZ bij het aanmeldcentrum en centrum voor crisisinterventie ( ACC) sinds 8 jaar en is daarnaast de eerste opleider van Mediant. Samen met haar vervangend opleider Mischa van Bendegem hebben ze de opleiding in vorm en inhoud een plek gegeven binnen Mediant. Volgende stap is de start van de  GGZ-VS opleiding binnen Mediant omdat deze voor Mediant ook aan een vraag kan beantwoorden. Als opleiders krijgen ze nu een meer inhoudelijke en beoordelende rol en dat is ook voor hen een nieuwe stap die ze met plezier zetten. Persoonlijk is dit haar laatste grote klus voordat het pensioen lonkt en ze wellicht andere wegen (letterlijk) ga bewandelen met man en hond.

Mediant, Enschede

M. (Mischa) van Bendegem

MEER INFO

Mischa heeft binnen Mediant als eerste de opleiding tot VS gevolgd. In al die jaren heeft ze gezien en ervaren hoe het vak van VS zich heeft ontwikkeld qua taken en verantwoordelijkheid. Ondertussen werkt ze alweer ruim 10 jaar binnen het Centrum voor bipolaire stoornissen van Mediant. Binnen dit centrum vervult ze verschillende rollen, waarbij ze vooral energie krijgt van initiatieven die de kwaliteit van zorg voor haar cliënten verbeteren. Ze is ook actief binnen Kenniscentrum bipolaire stoornissen. Naast Ineke Brouwer is ze plaatsvervangend hoofdopleider. Ze is lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Mediant.

Mondriaan, Heerlen

J. (Joey) Bier

MEER INFO

Joey Bier is sinds 2000 verbonden aan Mondriaan, instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-Limburg. Begonnen met werkzaamheden als verpleegkundige en ANW-hoofd in de acute volwassen psychiatrie. Vervolgens in 2007 gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ in Utrecht. Sinds 2010 werkzaam binnen PsyQ (Mondriaan), specialisme persoonlijkheidsstoornissen, later ook het specialisme depressie & bipolaire stoornissen en de generalistische basiszorg. Daarnaast is hij de afgelopen jaren als manager zorg betrokken geweest op verschillende afdelingen binnen Mondriaan en PsyQ.

Sinds juli 2022 is Joey betrokken als VS-opleider.

Mondriaan, Heerlen

L. (Laura) Caris

MEER INFO

Laura is sinds 2011 verbonden aan Mondriaan, zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. Als verpleegkundige heeft Laura gewerkt binnen diverse klinische settingen en het IHT team. In 2016 is zij gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ in Utrecht en sinds 2019 werkzaam als VS-GGZ bij PsyQ, specialisme depressie en bipolaire stoornissen. Laura is tevens lid van de VAR en medische staf. Per 01 juli 2022 is Laura betrokken als VS-opleider van Mondriaan. Zij gaat deze uitdaging samen met collega Joey aan om o.a. de positie van de VS-en binnen Mondriaan te verstevigen!

Parnassia Groep, regio Rijnmond

M. (Marianne) van de Linde

MEER INFO

Marianne heeft een ruime ervaring als verpleegkundige in de ggz. Sinds 2011 werkt ze als verpleegkundig specialist ggz en regiebehandelaar bij het FACT team van de Antes Parnassia Groep. Vanuit de overtuiging dat het herstel van cliënten langduriger is wanneer je ook de context om de cliënt heen tracht te beïnvloeden, werkt ze zowel in- als extern met resourcegroepen (R-ACT). Ze ontwikkelt een opleidingsprogramma voor het werken met resourcegroepen, is voorzitter familie community, syteemtherapeut en PIMM trainer (pakket interventie mantelzorg op maat).

Parnassia Groep, regio Haaglanden

Drs. R.J.M. (Robert) Meijburg

MEER INFO

Robert is vanaf de start betrokken bij GGZ-VS en was een van de eerste VS-Opleiders. Robert studeerde gezondheidswetenschappen, MANP (GGZ-VS), Ethiek in de Zorg (Radboud Universiteit) en volgde de training voor gespreksleider Moreel Beraad (VUmc). Sinds 2007 is hij VS-Opleider bij de Parnassia Groep. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig specialist en is hij actief in het consultatieteam euthanasie & herstel, als gespreksleider moreel beraad en docent ethiek. Sinds 2017 is Robert lid van de curriculum commissie van de GGZ-VS, sinds 2019 van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde en sinds 2020 bestuurslid bij de Stichting TOP opleidingsplaatsen. TOP stelt op verzoek van VWS jaarlijks een toewijzingsvoorstel op, voor de toekenning van opleidingsplaatsen/ de beschikbaarheidsbijdrage voor een aantal vervolgopleidingen binnen de GGZ. 

Parnassia Groep, Rotterdam

K. (Kim) Schuch

MEER INFO

Kim heeft ruime ervaring in de kind- en jeugd ggz. Zij combineert haar werk als regiebehandelaar, met het opleiden van vios. Een mooie balans waarbij oog voor een veilig en betrouwbaar klimaat, bij beide, een belangrijk onderdeel is. Kim zet zich dan ook in voor de commissie “veilig opleiden” binnen de Parnassia Groep en is lid van de werkgroep assertieve en verplichte zorg als vertegenwoordiger van de V&VN bij AKWA. Hieruit is de generieke module voortgekomen en zal worden uitgebreid met een addenda voor jeugd. In de overige uren organiseert Kim VS-congressen en kijkt zij waar grenzen verlegt kunnen worden.

Parnassia Groep, Noord-Holland

M. (Maartje) Brink

MEER INFO

Maartje is naast VS-opleider werkzaam als regiebehandelaar binnen het intensieve behandel thuis team van Parnassia in Noord-Holland. Doordat zij tijdens haar opleiding tot verpleegkundige zowel interesse had in de GGZ als in de AGZ en in beide onderdelen heeft gewerkt is de integratie tussen psychiatrie en somatiek bij haar een groot aandachtsgebied.

Maartje is lid geweest van de specialismegroep Somatiek binnen Parnassia Groep en maakt daarnaast deel uit van het onderdeel somatiek en leefstijl in het platform verpleegkundig en agogisch onderzoek en innovatie. Daarnaast is zij lid van de vakgroep VSggz van Parnassia Groep en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling en loopbaanperspectief van de verpleegkundige beroepsgroep.

Parnassia Groep, regio Rijnmond

C. (Cinderella Zwennes)

MEER INFO

Cinderella is sinds 2018 verpleegkundig specialist ggz en werkzaam als regiebehandelaar bij Antes in de kliniek Rotterdam Alexander op de vervolg afdeling (verslavings) psychiatrie volwassenen. Sinds eind januari 2024 is zij VS-opleider. Zij is verantwoordelijk voor de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) in de regio Rijnmond.  Zij is in de dagelijkse praktijk bezig met het verbinden van verpleegkundige, psychologische en medische behandelingen. Het herstel van functioneren en daarbij de focus op de mens en zijn omgeving staat hierbij centraal. Het gaat over zorg bieden die mensgericht is. Daarnaast vindt zij het als opleider belangrijk dat studenten worden opgeleid tot beroepsprofessionals die in de toekomst veerkrachtig en weerbaar zijn. Dit vraag een leerklimaat waarbij het van belang is dat er sprake is van fysieke en psychologische veiligheid. Goed samen werken met verschillende collega’s uit verschillende lagen van de organisatie is daarbij essentieel.

Parnassia Groep

J. (Johannes) Osterloh

MEER INFO

Johannes Osterloh is sinds 2018 verpleegkundig specialist bij Parnassia Groep. Gedurende zijn opleiding had hij veel affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, wat leidde tot een promotietraject wat helaas vroegtijdig afgebroken moest worden door ontbrekende financiering. Gedurende zijn verdere loopbaan namen interesses en inspanningen toe voor beroepsontwikkelingen en positionering van verpleegkundigen. Sinds 2021 is hij voorzitter van de Verpleegkundige & Agogische Staf van Parnassia Groep. Daarnaast werkt hij als behandelaar bij PsyQ ADHD, als onderdeel van Parnassia Groep.

Pro Persona, Wolfheze

W.M. (Wilma) Hebbing

MEER INFO

Wilma werkt sinds 1984 met veel plezier in de ggz waar ze zich ontwikkelde van hbo-verpleegkundige tot verpleegkundig specialist ggz. Zij heeft een ruime ervaring in de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ), met als aandachtsgebieden acute psychiatrie, psychotische stoornis, bipolaire stoornis en suïcidaal gedrag. Sinds 2020 is zij klinisch werkzaam in de Winklerkliniek Expertisecentrum Neuropsychiatrie.

Pro Persona, Wolfheze

L. (Loes) van Herkhuizen

MEER INFO

Pro Persona, Wolfheze

R. (Raymond) Brandt

MEER INFO

Raymond heeft in 1990 de HBO-V afgerond en vervolgens de spv opleiding gevolgd. Hij heeft daarna meer dan 15 jaar als crisis- interventor bij de acute dienst in Nijmegen gewerkt. Na diverse opleidingen en trainingen heeft hij de opleiding tot VS GGZ afgerond in 2010. Hij heeft diverse teams als ACT vip en FACT vip mede opgezet. Sinds 2018 is hij werkzaam bij een afdeling Bipolaire stoornissen, TOP GGz, als VS GGz en regiebehandelaar. In 2023 is hij toegetreden tot het bestuur van KenBis (Kenniscentrum Bipolaire stoornissen) en is secretaris. waarbij hij o.a. de verpleegkundige discipline vertegenwoordigen. Sinds 2017 is hij werkzaam als plaatsvervangend opleider voor de VS GGZ opleiding met onder andere aandacht voor de forensische zorg.

 

Pro Persona, Wolfheze

A. (Annemarie) de Groot

MEER INFO

Annemarie begon in 1992 aan de HBO-Verpleegkundige om A-verpleegkundige te worden op een afdeling Verloskunde. Tijdens de stage in het tweede jaar op een PAAZ afdeling in Dordrecht ontdekte zij de psychiatrie om hier vervolgens haar carrière in voort te zetten. Na haar opleiding werkte zij als verpleegkundige op open en gesloten opname afdelingen volwassenen en was zij lid van de vakgroep V&V. Daarnaast was zij praktijkopleider voor verpleegkundigen. In 2016 is zij gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist en deed zij haar derde jaar op de afdeling kliniek voortgezette behandeling voor ouderen. Een afdeling waar, naast het behandelen van de complexe psychische aandoening met veel comorbiditeit, vooral de nadruk ligt op verbetering van de kwaliteit van leven. Hier ervaarde zij hoe dynamisch en uitdagend het werken met deze doelgroep is. Dit werk vraag creativiteit en geduld om de puzzelstukjes in elkaar te leggen, maar het is mooi om te zien als er stappen richting herstel gemaakt worden. Sinds 2020 is zij plaatsvervangend opleider verpleegkundig specialisten bij Pro Persona, een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Opleiden heeft naast haar werk als zorgprofessional altijd een prominente plek gehad. Naast het overdragen van kennis vindt zij het belangrijk om aan te sluiten bij de leerstijl van de vios. Juist die variatie in het zoeken naar wat een vios nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen, is naast een uitdaging ook iets waar zij veel voldoening uit haalt.

 

Tactus Verslavingszorg, Deventer

J.B. (Jeanet) van Essen

MEER INFO

Jeanet verloor als beginnend verpleegkundige haar hart aan de verslavingszorg. Ze begon haar loopbaan in 1987 als verpleegkundige in de intramurale zorg en werkte als leidinggevende in verschillende klinische en ambulante settingen in de verslavingszorg. Als verpleegkundig specialist begon ze met zorgwekkende zorgmijders, gevolgd door de bredere EPA-doelgroep. Vanaf 2010 werkt Jeanet als leider Moreel Beraad. In haar rol als zorgpadregisseur bewaakt ze de kwaliteit van de zorg aan de EPA-doelgroep binnen Tactus Verslavingszorg. Jeanet heeft de beroepsgroep drie jaar vertegenwoordigd in het bestuur van de V&VN VS. Sinds 2020 is ze lid van de examencommissie van GGZ-VS.

 

Tactus Verslavingszorg, Deventer

H. (Hester) Schoeber

MEER INFO

Hester werkt sinds 2014 als verpleegkundig specialist GGZ bij Tactus. Vanaf 2017 is zij daar ook plaatsvervangend opleider. Op dit moment werkt zij als regiebehandelaar en duaal partner bij jeugd en jongvolwassen in Flevoland. Als regiebehandelaar is zij betrokken bij preventie en behandeling, waar zij bijvoorbeeld kinderen behandeld van verslaafde ouders (KOV), betrokken is bij verschillende preventie activiteiten en jongeren behandeld met verslavingsproblematiek. Voordat zij in Flevoland werkte is zij jarenlang regiebehandelaar geweest bij de jeugdkliniek en de intensieve behandelkliniek van Tactus. Bij de intensieve behandelkliniek heeft zij een afdeling opgezet voor clienten met triple problematiek (verslaving, psychiatrie en LVB). Dit is uiteindelijk 1 van de afdelingen geworden binnen de topklinische GGZ verslaving en LVB van Tactus. Als consulent is zij nog betrokken bij het CCE.

UMC Groningen

M. (Mirjam) Westra

MEER INFO

UMC Groningen

R. (Ragnhild) Lambregts

MEER INFO

Yulius, Barendrecht en Drechtsteden

A.P. (Alex) Krol

MEER INFO

Alex is VS-Opleider bij Yulius Barendrecht en Drechtsteden. Hij is een verpleegkundig specialist ggz met ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder andere de ortho- en forensische jeugdpsychiatrie en jeugdzorg plus. Na een periode als manager in de gesloten jeugdzorg te hebben gewerkt, keerde hij terug naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heeft hij verder ervaring opgedaan in het brede scala. Zijn affiniteit ligt sinds enige jaren bij kinderen, jongeren en hun ouders met LVB en psychiatrische problemen. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door pionieren: uit niets, iets maken.

Yulius, Barendrecht en Drechtsteden

W. (Wil) Bergwerf

MEER INFO

Wil is sinds augustus 2022 plaatsvervangend VS-Opleider bij Yulius. Haar speerpunt is attitude & bejegening. Zij  werkt als regiebehandelaar in het team Persoonlijkheidsstoornissen in Gorinchem. Zij geeft schematherapie, dialectische gedragstherapie en is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is zij lid van de vakgroep binnen Yulius en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep.

 

docenten


Dhr. A. (Albert) Aalbers

Functie: 

Module: Systemisch werken

Mw. E.W. (Ellie) Apperloo

Functie: verpleegkundig docent en sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Mw. W. (Wilma) Aarssen

Functie: klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Module: Ouderenpsychiatrie

Dr. lector T.J.E.M. (Ton) Bakker

Functie: directeur Stichting Wetenschap Balans/lector Hogeschool Rotterdam
Module: Ouderenpsychiatrie

Dhr. T. (Titus) Beentjes, PhD

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. T.N. (Tamara) Berends

Functie: verpleegkundig specialist ggz, VS-opleider 

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. L.T. (Lourens) Bloem

Functie: apotheker-onderzoeker klinische therapieën, Universiteit Utrecht

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 en 2

Mw. dr. W. (Wilma) Boevink

Functie: sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundige in de psychiatrie 

Module: Volwassenenpsychiatrie

 

Dhr. R. (Remco) Boerman

Functie:

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. S. (Saskia) Bollen, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. drs. S. (Susan) Boogaard-Klinkien

Functie: GZ-psycholoog i.o.

Module: Forensische psychiatrie

Prof. dr. T.C. (Nynke) Boonstra

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Mw. A. (Arianne) Claassens

Functie:

Module: Farmacotherapie, Somatiek en Leefstijl 

Mw. L. (Lia) Broersen

Functie: directeur Algemene Zaken a.i. GGZ Friesland

Hoofddocent: Veranderkunde 1 t/m 3

Module: Veranderkunde 3

Mw. S. (Siham) Cheggar, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 

 

Dhr. T. (Tristan) Coppes

Functie:

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1.

Mw. dr. M. (Melissa) Chrispijn

Functie: psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. J.H. (Koos) de Haan

Functie: eigenaar Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek en Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. I. (Irma) de Hoop, MSc

Functie: VS ggz & VS agz, verplegingswetenschapper

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2 

 

Mw. H. (Heidi) de Kam

Functie: verpleegkundig specialist ggz
Module: Ouderenpsychiatrie

Dr. G.J. (Gerrit) de Niet

Functie: onderzoeker en eigenaar TXZorg

Hoofddocent: Wetenschappelijke kennis en onderzoek 1 t/m 4

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek en Veranderkunde 2 

Mw. M.A. (Margreet) de Pater-Zijlstra

Functie:

Module: Systemisch werken

Mw. K. (Karin) den Boer

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie

Drs. F.J.P. (Franklin) Dik

Functie: socioloog, verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. L. (Lianneke) Egberink

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. J. (Jitske) Franzel

Functie:

Module: 

Dr. ass. prof. F.A.J. (Frans) Fluttert

Functie: research supervisor, associate professor

Module: Forensische psychiatrie

Mw. S. (Sanne) Geul

Functie:

Module: Meesterproef VS GGZ

Drs. W. (Willy) Garenfeld

Functie: psychotherapeut

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dhr. B. (Bart) Geerling, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz, hoofd SCBS Dimence

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. drs. B. (Britta) Graf

Functie: tandarts bijzondere tandheelkunde

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefsitjl

Dhr. C.P. (Patrick) Groenewegen

Functie:

Module: Veranderkunde 3

Mw. L. (Leonie) Hagedorn, MSc

Functie: 

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

 

Dhr. E. (Edzard) Haze

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Forensische psychiatrie

Dhr. D. (David) Herdes

Functie: manager zorg, verslavingsarts KNMG (MIAM) bij Antes

Module: Verslavingsbehandeling 

Mw. J. (Jolanda) Hermes

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. M. (Madelon) Hermesdorf

Functie: VS ggz 

Module: Ziekenhuispsychiatrie

 

Mw. M. (Marleen) Hilwerda, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Veranderkunde 1

 

Mw. H. (Heike) Hornschemeyer, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren 1

Dr. W. (Wim) Houtjes

Functie: 

Hoofddocent: WKO en WO-MHN

Module: WKO en WO-MHN

 

Dhr. B (Bart) Huybrechts

Functie: 

Module: Farmacotherapie, somatiek & leefstijl 1

Dr. I.P.M. (René) Keet

Functie: psychiater

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dr. J.C. (Hans) Kelder

Functie: arts hartfalenpolikliniek en klinisch epidemioloog

Hoofddocent: Farmacotherapie somatiek en leefstijl

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. N. (Nienke) Kool – Goudzwaard

Functie: onderzoeker | lid specialismegroep persoonlijkheidsstoornissen PG | lid kenniskring GGZ-verpleegkunde

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. L. (Linda) Kronenberg

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Mw. drs. S.A. (Sonja) Kuipers

Functie: docent HBO-V en PhD onderzoeker lectoraat zorg en innovatie in de psychiatrie

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dhr. L. (Lennert) Kulker MPA

Functie: Physician Assistant cardiologie/ambulancezorg

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. drs. G.E.T. (Geertje) Lamboo

Functie: GZpsycholoog, cognitief gedragstherapeut

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie en cognitieve gedragstherapie

Dhr. J. (Johan) Lambregts

Functie: directeur bij Bureau Lambregts; adviesbureau in de gezondheidszorg

Module: Veranderkunde 3

Dhr. drs. M.F. (Maartje) Lindeman

Functie: psychotherapeut en trainer EMDR

Module: Traumabehandeling

Dhr. G.J.J. (Gerard) Lohuis

Functie: sociaal psychiatrisch verpleegkundige en trainer

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. dr. C.A. (Chris) Loth

Functie: verpleegkundig specialist ggz en eigenaar LOTH Verpleegkunde

Hoofddocent: Verslavingsbehandeling

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek, Verslavingsbehandeling en Cognitieve gedragstherapie

Mw. N. (Nancy) Majoor

Functie: Manager Polikliniek Hoofddorp

Module: Veranderkunde 

 

Drs. P.M. (Peter) Meijer

Functie: GZ-psycholoog

Hoofddocent: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Mw. K. (Kimberly) Merts

Functie:

Module: Farmacotherapie, Somatiek en Leefstijl 

Mw. dr. L. (Laura) Moerland-Schut

Functie: zorgprogrammacoördinator eetstoornissen

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dhr. D. (Douwe) Nauta, MSc

Functie: VS ggz 

Module: Verslavingsbehandeling

 

Mw. M. (Marianne) Nieuwkerk, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Traumabehandeling

Dhr. S. (Siwer) Nuri

Functie: apotheker

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1/2  

Dhr. A.E.J. (Ewoud) Nysingh

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Mw. K. (Karen) Overbeek

Functie:

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. W. (Wilma) Pellikaan

Functie: verpleegkundig specialist neurologie

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

Mw. drs. R. (Ragna) Plomp

Functie: GZ-psycholoog, cognitieve gedragstherapeut

Module: Cognitieve gedragstherapie

Mw. M. (Mariana) Poch

Functie: GZ- Psycholoog 

Module: Traumabehandeling

Drs. D.W.S. (Steven) Radstake

Functie: psychiater np

Module: Spoedeisende psychiatrie

Dhr. M. Reinhoudt, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie en Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1

Mw. dr. D. (Didi) Rhebergen

Functie: ouderenpsychiater en senior onderzoeker Amsterdam UMC/ GGZ inGeest

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. dr. Y. (Yvette) Roke

Functie: psychiater en onderzoeker endocrinologie

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

 

 

Mw. M. (Marian) Rooyakkers

Functie:

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Dhr. L. (Lennart) Rovers

Functie: verpleegkundig specialist ggz, eigenaar Rovers Recovery

Module: Verslavingsbehandeling

Mw. L. (Linda) Rovers

Functie: eigenaar Rovers Recovery, Regiebehandelaar, ervaringsdeskundige, docent

Module: Verslavingsbehandeling

Dhr. M. (Minco) Ruiter

Functie: projectleider, coördinator Dwang en Zorg en begeleider

Module: Forensische psychiatrie

Mw. M. Schaap

Functie:

Module: Verpleegkundig Klinisch Redeneren & de Meesterproef VS ggz 

Mw. drs. I.A. (Inke) Schaap

Functie: Praktijk Ondersteuning Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. P. Schaftenaar

Functie: onderzoeker

Hoofddocent: Forensische psychiatrie

Module: Forensische psychiatrie en Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. D. (Danique) Smeijers

Functie: senior onderzoeker Pompestichting- docent Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. E. (Ellen) Smits, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. N. (Nuray) Sönmez-Yilmaz, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren

Mw. drs. D. (Daniëlle) Span

Functie: GZ-psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health specialist

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Mw. J. (Jolanda) Stobbe, PhD

Functie: verpleegkundig specialist ggz /PhD bij Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid bij Antes

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren 1 

Mw. A. (Astrid) Stok

Functie: preventiefunctionaris verslavingszorg Vroeg signalering

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dhr. B.S.D. (Benjamin) Telkamp

Functie: data-scientist, onderzoeker, eigenaar WISI (Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk)

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dhr. S. Tenwolde

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Mw. C. (Chantal) ter Huurne

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie 

Dhr. J. Thijssen

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Mw. J.J. (Jeanne) Tummers

Functie: systeemtherapeut

Hoofddocent: systemisch werken

Module: Kinder & jeugdtherapie en systemisch werken

Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen

Functie: hoogleraar

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. drs. J. (Joke) van Bokkem

Functie: klinisch psycholoog en psychotherapeut

Module: Traumabehandeling

Mw. dr. A. (Anniek) van Dam

Functie: Psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 

 

Dhr. R.G. (Rob) van de Kamp, MANP

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. M. (Marianne) van de Linde

Functie: verpleegkundig specialist ggz en systeemtherapeut

Module: Verslavingsbehandeling

Dhr. A.J. (Aart) van den Berg

Functie: onderzoeker Saxion

Module: Veranderkunde

Mw. L. (Lidewijde) van den Berkmortel, MSc

Functie: VS ggz 

Module: Kinder en jeugd psychiatrie

 

Mw. E. (Esther) van den Brink, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Psychopathologie & neuropsychiatrie en Verpleegkundig klinisch redeneren 2

Dhr. S.C.G.H. (Silvio) van den Heuvel, PhD Mphil RN

Functie: docent Saxion University of Applied Science 

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Drs. J. (Jan) van den Hombergh

Functie: verslavingsarts en arts in opleiding tot psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dhr. G. (Gilles) van der Loo

Functie: schrijver, journalist en klinisch psycholoog

Module: Meesterproef

 

Mw. M. (Marieke) van de Geer

Functie:

Module: Meesterproef VS ggz

Dhr. Q.M. (René) van der Snoek, MANP

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. E. (Esther) van Dulken

Functie: GZ psycholoog in opleiding tot specialist

Module: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandelingsvormen

Dhr. D.M. (Dick) van Etten, MANP RN

Functie: verpleegkundig Specialist ggz / plaatsvervangend Opleider verpleegkundig specialisten ggz
Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. S. (Sonja) van Hamersveld, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz/ oprichter Charly Green, somatiek,

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Prof. dr. P. (Peter) van Harten

Functie: hoogleraar Maastricht University, psychiater second opinion poli bewegingsstoornissen in de psychiatrie en hoofd wetenschappelijk onderzoek GGz Centraal

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl en Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. drs. J.G. (Ineke) de Noord

Functie: verslavingsarts KNMG bij Antes, opleider verslavingsartsen, praktijkopleider GZ huisartsgeneeskunde, secretaris VVGN

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. J.B. (Bert) van Luyn

Functie: klinisch psycholoog – systeemtherapeut
Hoofddocent: Spoedeisende psychiatrie

Module: Spoedeisende psychiatrie 

Dhr. M. (Marc) van Ophemert

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verslavingsbehandeling

Mw. M.A.G.B. (Marieke) van Piere, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofdocent: Ziekenhuispsychiatrie

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. J. (Judith) van Schaik, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie en Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. P. (Peter) van Vliet

Functie: klinisch psycholoog-psychotherapeut

Hoofddocent: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Module: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Mw. dr. A. (Annet) Smit

Functie: onderzoeker

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dhr. P.L.C. (Peter) van Zuidam

Functie: zorginhoudelijk adviseur innovatie Zilveren Kruis

Module: Veranderkunde 3

Mw. S.C. (Shuna) Vanner, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: Volwassenenpsychiatrie

Module: Volwassenenpsychiatrie

 

Mw. J.C. (Hanneke) Veldhuijzen

Functie: verpleegkundig specialist ggz i.o.

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. drs. P. (Patricia) Verdoorn-Strijk

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: Traumabehandeling

Module: Traumabehandeling

 

 

Mw. drs. A.A.J.M. (Audrey) van Vugt

Functie: klinisch geriater en opleider klinische geriatrie

Module: Pychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. R.I. (Mirjam) van Weelderen-Wieringa, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Dhr. P.H.M. (Peter) Vervloet

Functie: eigenaar Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief

Module: Veranderkunde 3

Dhr. K. (Koen) Westen

Functie: onderzoeker Avans Hogeschool / vicevoorzitter CCAF

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dhr. J.H. (Jochem) Voskuil, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz crisisdienst, trainer Voscare

Module: Spoedeisende psychiatrie

Dhr. R. (René) Wubs

Functie: manager Digitale Transformatie en Functionaris Gegevensbescherming

Module: Veranderkunde 3

Mw. Y. (Yvette) Vreeker

Functie:

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. drs. E. (Ellen) Willemsen

Functie: psychiater, specialismeleider Persoonlijkheidsproblematiek

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. M. (Monique) Winkelman, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

 

Mw. drs. K.L. (Krista) Winter

Functie: GZ – psycholoog, cognitieve gedragstherapeut en EMDR practitioner

Hoofddocent: Cognitieve gedragstherapie

Module: Cognitieve gedragstherapie

Mw. N. (Nasira) Zaghouli

Functie: onderzoeker

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. C. (Cecile) Zwitserlood, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie 

Dhr. J. (Jochem) van de Beld, MSc

Functie: apotheker

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2 

 

Mw. S. (Saskia) Ploeg

Functie: leefstijladviseur

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

 

Dhr. C. (Christiaan) van Veen

Functie: tandarts

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2