Onze mensen


Maak kennis met onze medewerkers, docenten en VS-Opleiders. Het zijn rolmodellen in de instelling waar ze werken, experts in hun vakgebied en vastberaden in hun ambitie: het verhogen van de kwaliteit van de ggz verpleegkundige zorg.

medewerkers


Drs. R. (Rob) Bakker

Directeur

MEER INFO

Rob Bakker deed als verpleegkundige een brede ervaring op in de algemene gezondheidszorg en studeerde onderwijskunde. Hij nam als onderwijskundig adviseur en onderzoeker deel aan innovatieprojecten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en werkte als studieadviseur voor de psychotherapieopleiding.

In 1996 werd hij gevraagd om de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz op te zetten. Rob is een gepassioneerd verteller, helpt de studenten excelleren, stimuleert de wetenschappelijke benadering van het specialisme en is als aanjager van innovatie in de beroepsgroep steeds op zoek naar vernieuwing en verbetering.

Mw. M. (Marian) de Boer

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Marian de Boer is het aanspreekpunt voor alle Wetenschappelijke kennis & onderzoek modules. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met de administratieverwerking m.b.t. Wetenschappelijke kennis & onderzoek.

Mw. M. (Marleen) Hornstra

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Marleen Hornstra is het aanspreekpunt voor de 3e jaars vios. Daarnaast houdt zij zich bezig met de planning van het onderwijs en kun je bij haar terecht voor de zaalhuur. Ook houdt zij zich bezig met de verwerking van de financiële administratie.

Dr. W. (Wim) Houtjes

Hoofddocent WO-MHN

MEER INFO

Na een lange carrière als verpleegkundige, leidinggevende en onderzoeker werd Wim Houtjes in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Naast inhoudelijke vraagstukken richt Wim zich onder andere op de ontwikkeling van een wetenschappelijke onderzoekslijn, in samenwerking met het lectoraat en de leerstoel ggz verpleegkunde. Wim werkt tevens een dag per week als verpleegkundig specialist ggz bij Transfore, een instelling voor forensische psychiatrie in Deventer.

 

 

Mw. F. (Fatima) H’ya

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Fatima H’ya is het eerste aanspreekpunt voor 1e jaars vios. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werving en selectie van nieuwe studenten en verricht zij administratieve ondersteuning bij de diverse leergangen.

 

Mw. drs. D.A. (Diana) Polhuis

Hoofdopleider

MEER INFO

Diana Polhuis heeft een missie: het vak van verpleegkundige naar een hoger niveau brengen. Ze studeerde af als het gezondheidswetenschapper en eerstegraads docent HGZO. Nadat ze zes jaar als VS-opleider bij GGZ Noord-Holland-Noord had gewerkt, werd ze in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Daarnaast zet zij zich in voor onderwijsvernieuwing en curriculumontwikkeling. Diana werkt twee dagen in de week als verpleegkundig specialist in de forensische psychiatrie, schreef mee aan diverse vak gerelateerde boeken en is sinds 1997 als lid-beroepsgenoot betrokken bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Mw. drs. A. (Arina) van Mierlo

Course Director WO Master

MEER INFO

Arina van Mierlo is course director van de WO master welke in ontwikkeling is.

 

Zij heeft twee missies: het normaliseren van de psychiatrie en het opleiden van goed toegeruste professionals. Zij is na haar afstuderen aan de HBO-v werkzaam in de GGZ en het onderwijs; als docent, VS-opleider, verpleegkundige en verpleegkundig specialist GGZ. Het onderwijs kan niet zonder het werkveld waartoe wordt opgeleid en het werkveld kan niet zonder het onderwijs. Na de Hbo-v de eerstegraads lerarenopleiding (EGLO-gezondheidszorg) aan de universiteit van Maastricht, heeft zij de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz afgerond. Zij is twee jaar geleden afgestudeerd aan de universiteit van Antwerpen voor opleidings- en onderwijswetenschappen en houdt zich nu bezig met onderwijs en onderwijsontwikkeling voor diverse modules en opleidingen binnen het hoger onderwijs.

Mw. drs. T.A. (Tessa) Molenaar

Beleidsmedewerker, secretaris van de Examencommissie

MEER INFO

Tessa Molenaar is beleidsmedewerker en secretaris van de Examencommissie (examencommissie@ggzvs.nl)

Bij GGZ-VS heeft zij in verschillende functies ruime ervaring opgedaan m.b.t. de inhoudelijke en praktische inrichting en uitvoering van hoger onderwijs, alsmede de daar bijhorende  subsidiekwesties, wet- en regelgeving etc. Tessa is afgestudeerd in de Psychologie (afstudeerrichting Kind & Jeugd) aan de Universiteit Utrecht.

Mw. dr. J. (Jolanda) Stobbe

Hoofdopleider

MEER INFO

Jolanda Stobbe heeft veel plezier in het begrijpelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en het leggen van de link tussen onderzoek en praktijk. Haar visie is dat onderzoek ten goede moet komen aan de patiënt. Het is in haar ogen belangrijk dat verpleegkundig specialisten (praktijkgericht)onderzoek kunnen toepassen. Daarnaast is haar passie het beroep verder te professionaliseren zodat de verpleegkundig specialist als zelfstandige beroepsuitoefenaar voor en naast de patiënt kan staan. Levenslang leren staat hoog in haar vaandel. Ze heeft gewerkt als B-verpleegkundige en vervolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als verpleegkundig specialist heeft ze ervaring met volwassenen met een autismespectrum stoornis en met de oudere doelgroep. In 2014 is ze gepromoveerd als verpleegwetenschapper op het onderwerp ‘assertieve community treatment bij ouderen’. Als hoofdopleider is zij verantwoordelijk voor het praktijk- en theoriegedeelte van de opleiding.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Mw. S.A. (Sacha) Schoorl

Opleidingsmanager

MEER INFO

Sacha Schoorl is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle opleidingszaken, zoals organisatie en planning van het onderwijs. Ook houdt Sacha zich bezig met de contractering van docenten.

Mw. N. (Nadine) Weltevreden, MSc

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Nadine is aanspreekpunt voor de 2e jaars vios. Verder houdt zij zich met name bezig met het opleidingsportaal (het DOP) en het up-to-date houden van onze website. Ook is Nadine betrokken bij de jaarlijkse uitgave van de Praxis.

opleiders


Altrecht, Utrecht

dr. T.N. (Tamara) Berends

MEER INFO

Tamara had een ruime ervaring als verpleegkundige in de 24-uurs zorg voor ze aan de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz begon. Sinds haar afstuderen werkt ze als ambulant regiebehandelaar. Daarnaast is ze VS-Opleider voor de verpleegkundig specialisten ggz bij Altrecht en zet ze zich ook actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten ggz in de organisatie. Tamara is in december 2020 gepromoveerd op het thema: Terugvalpreventie bij anorexia nervosa.

Altrecht, Utrecht

J. (Joyce) van Ommen - Rasch

MEER INFO

Joyce is een bedreven verpleegkundig specialist ggz met ruime ervaring in de ouderenpsychiatrie. Na een periode als inhoudelijk manager bij een klinische setting voor ouderen te hebben gewerkt, keerde zij terug naar de ambulante ouderenpsychiatrie bij Altrecht. Zij heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, verslaving en ART. Daarnaast volgt ze de opleiding voor narratieve exposuretherapie.

 

Sinds 2021 werkt Joyce als opleider. Samen met collega Tamara zetten zij zich actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten in Altrecht.

Arkin, Amsterdam

E.D. (Elfi) Rookhuizen

MEER INFO

Elfi ontdekte haar passie voor de ggz tijdens haar rechtenstudie door een bijbaan bij het stedelijk crisiscentrum. Na de hbo-v duaal en een cum laude voltooide MANP opleiding bij de crisisdienst werkt zij nu tien jaar als verpleegkundig specialist ggz, waarvan zeven jaar als VS-Opleider bij Arkin. Elfi werkt twee dagen per week als regiebehandelaar, is voorzitter van de vakgroep verpleegkundig specialisten bij Arkin, doet onderzoek en leidt verschillende projecten.

De Rooyse Wissel, Oostrum

S. (Susan) Bosman-Graafmans

MEER INFO

Dimence Groep, Deventer

Dr. L.M. (Linda) Kronenberg

MEER INFO

Linda is een ervaren opleider bij Dimence Groep; een opleidingsinstelling met gemiddeld 22 verpleegkundig specialisten ggz in opleiding. Ze werkt als teamleider zorg bij de verslavingskliniek in Deventer, is lid van de commissie wetenschappelijk onderzoek binnen haar organisatie en neemt op landelijk niveau deel aan het College Specialismen Verpleegkunde. Linda studeerde in 2004 af als verpleegkundig specialist ggz en in 2008 als verplegingswetenschapper. Ze promoveerde in 2015 op een onderzoek naar de hulpvragen en zorgbehoeften van patiënten met ADHD en/of autisme en verslaving. Samen met collega opleiders (Nynke, Linda en Idelette) uit het Noorden werkt ze aan de ontwikkeling van een digitale tool om het klinisch redeneren te ondersteunen.

Emergis, Kloetinge

P. (Paul) Metske

MEER INFO

Paul combineert zijn werk als verpleegkundig specialist ggz bij een FACT team in Middelburg met het begeleiden van verpleegkundig specialisten in opleiding. Als verpleegkundige deed hij ervaring op in verschillende behandelcontexten in de ggz, waarbij verslavingszorg altijd een belangrijke focus voor hem was. Paul heeft interesse en expertise in de somatische zorg, leefstijlbegeleiding bij medicatiegebruik (antipsychotica) en heeft zich verdiept in religie en spiritualiteit in relatie tot de psychiatrie. 

Fier, Leeuwarden

S. (Sam) van Looyengoed

MEER INFO

Sam werkt als regiebehandelaar in verschillende ambulante teams bij Fier!, een organisatie die geweld in afhankelijkheid relaties wil voorkomen, stoppen en behandeling biedt aan cliënten die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheid. Fier! heeft binnen Nederland verschillende locaties waarbij zowel ambulante als intramurale zorg wordt geboden. Sam heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling, interculturele psychiatrie en radicalisering. Zij is behalve VS-Opleider de voorzitter van het medisch team en verantwoordelijk voor de medicatie trainingen en protocollen.

Fivoor, Den Haag

M.M.B. (Marnix) Asscheman

MEER INFO

GGz Breburg, Tilburg

F.G.A.H. (Femke) Dirkx-de Groen

MEER INFO

Femke werkt als verpleegkundig specialist ggz in de langdurige psychiatrie waar zij volop betrokken is bij de ontwikkeling en de implementatie van het Active Recovery Triad model. In dit cluster is zij ook manager behandelzaken bij GGz Breburg. Voordat zij begon met de opleiding GGZ-VS werkte ze vijf jaar als hbo-verpleegkundige op diverse plekken in de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 nam zij de functie als VS-Opleider bij GGz Breburg van haar voorganger over.

 

GGz Centraal, Amersfoort

Drs. M.G.C. (Marianne) de Leeuw

MEER INFO

Marianne studeerde sociologie en werkte naast haar functie als verpleegkundige in beleidsfuncties op het gebied van ontwikkeling van verpleegkundige zorg, innovatie en patiëntenvoorlichting. Zij deed onderzoek naar de werkrelatie tussen verpleegkundigen en hun patiënten. Als lid en voorzitter van diverse bestuursorganen in de ggz-verpleegkunde speelde zij een rol in het ontwikkelen van een beroepen- en opleidingsstructuur voor verpleegkundigen in de ggz, waaronder de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Sinds 1998 is zij betrokken bij de opleiding onder andere als VS-Opleider in diverse instellingen. Sinds 2011 is zij VS-Opleider bij GGz Centraal. Naast het opleiderschap werkt zij 24 uur per week in een FACT team als verpleegkundige specialist en teamleider zorg.

 

GGZ Drenthe, Assen

D. (Denise) Hack

MEER INFO

Denise is een gepassioneerd verpleegkundig specialist en werkt als regiebehandelaar binnen een TOPGGz gecertificeerde kliniek voor langdurige zorg. Binnen de organisatie is zij daarnaast voorzitter van de intervisie voor de voorwachten van de crisisdienst. 

Naast verpleegkundig specialist is zij ook verplegingswetenschapper en combineert zij beide functies als redacteur bij de Psyfar VS

GGZ Eindhoven en de Kempen

Drs. P.H.P.M. (Pascale) Rollé-de Leeuw

MEER INFO

Pascale Rollé ontwikkelde zich van verpleegkundige en pedagoog tot verpleegkundig specialist ggz en criminoloog. Met ruim 40 jaar ervaring  put zij uit een breed arsenaal aan competenties die zij inzet in haar rol als  gepassioneerd behandelaar en opleider. Tevens zet Pascale graag haar expertise in door lid te zijn van verschillende commissie, zoals o.a.  Erkenningscommissie Justitiële Interventies, de Commissie van Toezicht Van der Hoevenkliniek, Begeleidingscommissie Leergang Strategie & Positionering Verpleegkundig Specialisten, visitatiecommissie van het Register Verpleegkundig Specialisten of deelname aan een klankbordgroep LKS van de Nederlandse GGZ of klankbordgroep Forensisch Vakmanschap

GGZ Friesland, Leeuwarden

S. (Sita) Roorda

MEER INFO

Sita werkt sinds 2011 bij GGZ Friesland als verpleegkundig specialist in de spoedeisende psychiatrie. Ze implementeerde Intensive Home Treatment (IHT) bij GGZ Friesland en werkte als manager behandelzaken in dit domein. Na een aantal jaren als plaatsvervangend VS-Opleider te hebben gewerkt, is Sita sinds 2020 de VS-Opleider voor GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

GGZ inGeest, Amsterdam

W. (Willem) Struijs

MEER INFO

Willem besloot tijdens zijn studie theologie dat hij psychiatrisch verpleegkundige wilde worden. Hij volgde diverse verpleegkundige opleidingen en de opleiding voor supervisor. Willem heeft een ruime ervaring als verpleegkundig specialist in volwassenpsychiatrie en bij crisisdiensten. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Hij maakt deel uit van de examencommissie van GGZ-VS, het College van Tucht (LVSC) en de klachtencommissie van de Hiv Vereniging Nederland. Internationaal is hij actief in een intervisiegroep voor supervisoren. Willem is sinds 2021 namens V&VN VS benoemd als deelnemer aan de Kamer Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan.

GGZ Noord-Holland-Noord

R. (Roza) Blokstra

MEER INFO

Roza is sinds 2017 VS-Opleider bij GGZ Noord-Holland-Noord. Zij stimuleert en enthousiasmeert verpleegkundig specialisten in opleiding om te excelleren en draagt zorg voor een stevige inbedding in de organisatie van het praktijkgedeelte van de opleiding GGZ-VS. Daarnaast is zij werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een opnameafdeling ouderenpsychiatrie. Roza begon haar loopbaan in de algemene gezondheidszorg als oncologieverpleegkundige en wijkverpleegkundige. Ook werkte ze zeven jaar als reïntegratiedeskundige en voegde op deze manier ook commerciële competenties aan haar cv toe.

GGZ Oost Brabant – Regio Boekel

E. (Ernie) Bogaard

MEER INFO

Ernie werkt als regie behandelaar binnen de acute psychiatrie (IHT, HIC en Crisisdienst) en is ook programmaleider van de acute psychiatrie in de regio OUV van GGZ OB. Binnen de organisatie zet zij zich o.a. in om de professionele waarde van de verpleegkundige in het algemeen vorm te geven en die van de VS GGZ in het bijzonder.

GGZ Rivierduinen, Leiden

P. (Paul) Leidelmeijer

MEER INFO

GGZ Westelijk Noord-Brabant

I. (Ingrid) de Jong

MEER INFO

Ingrid is een gedreven regiebehandelaar binnen de forensische psychiatrie van GGZ WNB. Ze heeft affiniteit met de licht verstandelijk beperkte doelgroep. Sinds 2020 werkt ze ook binnen de reguliere forensische zorg en is binnen de organisatie onderdeel van de medische staf. Een nieuwe uitdaging is voor haar om aan de slag te gaan als opleider.

KieN, Sneek

A. (Annemieke) Zwart

MEER INFO

Annemieke is sinds 2015 werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ binnen het Vroegtijdig Interventieteam Psychose (VIP) team. Annemieke heeft veel kennis ervaring met het behandelen van mensen met een psychotische stoornissen en vroegdetectie daarvan. Ze geeft CAARMS trainingen en maakt zich hard voor het verminderen van (zelf)stigma bij deze patiëntenpopulatie. Sinds 1 januari 2022 is ze naast de patiëntenzorg gestart als opleider bij de praktijkinstelling KieN; een netwerkorganisatie die specialistische psychiatrische behandeling geeft aan (jonge) kinderen, ouderen en volwassenen in Friesland. Het brede palet aan gedreven disciplines bied specialistische behandeling vanuit zorgstandaarden en generieke modules, aangepast op de individuele behoeften van de cliënt. Het leukste aan opleiden vindt Annemieke het ontdekken van de vraag: wie ben jij en wie wil je zijn als verpleegkundig specialist? Ze doet dit door het samen onderzoeken van ieders individuele kwaliteiten, kwetsbaarheden en persoonskenmerken om te komen tot de beste versie van jezelf.

Lentis, Groningen

I.D. (Idelette) Kruidhof

MEER INFO

Idelette werkt als verpleegkundig specialist ggz bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. Hier vindt behandeling plaats voor mensen met langdurige angst en stemmingsklachten. Op de afdeling is naast de reguliere behandeling aandacht voor leefstijl, complementaire geneeswijzen en zingeving. Idelette zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg rondom de thema’s zingeving in de psychiatrie, klinisch redeneren en e-health. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Noorderzorg; een organisatie die zich inzet voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

 

Mondriaan, Heerlen

L. (Laura) Caris

MEER INFO

Laura is sinds 2011 verbonden aan Mondriaan, zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. Als verpleegkundige heeft Laura gewerkt binnen diverse klinische settingen en het IHT team. In 2016 is zij gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ in Utrecht en sinds 2019 werkzaam als VS-GGZ bij PsyQ, specialisme depressie en bipolaire stoornissen. Laura is tevens lid van de VAR en medische staf. Per 01 juli 2022 is Laura betrokken als VS-opleider van Mondriaan. Zij gaat deze uitdaging samen met collega Joey aan om o.a. de positie van de VS-en binnen Mondriaan te verstevigen!

Mondriaan, Heerlen

J. (Joey) Bier

MEER INFO

Joey Bier is sinds 2000 verbonden aan Mondriaan, instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-Limburg. Begonnen met werkzaamheden als verpleegkundige en ANW-hoofd in de acute volwassen psychiatrie. Vervolgens in 2007 gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ in Utrecht. Sinds 2010 werkzaam binnen PsyQ (Mondriaan), specialisme persoonlijkheidsstoornissen, later ook het specialisme depressie & bipolaire stoornissen en de generalistische basiszorg. Daarnaast is hij de afgelopen jaren als manager zorg betrokken geweest op verschillende afdelingen binnen Mondriaan en PsyQ.

Sinds juli 2022 is Joey betrokken als VS-opleider.

Pro Persona, Wolfheze

W.M. (Wilma) Hebbing

MEER INFO

Wilma werkt sinds 1984 met veel plezier in de ggz waar ze zich ontwikkelde van hbo-verpleegkundige tot verpleegkundig specialist ggz. Zij heeft een ruime ervaring in de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ), met als aandachtsgebieden acute psychiatrie, psychotische stoornis, bipolaire stoornis en suïcidaal gedrag. Sinds 2020 is zij klinisch werkzaam in de Winklerkliniek Expertisecentrum Neuropsychiatrie.

Parnassia Groep, regio Rijnmond

M. (Marianne) van de Linde

MEER INFO

Marianne heeft een ruime ervaring als verpleegkundige in de ggz. Sinds 2011 werkt ze als verpleegkundig specialist ggz en regiebehandelaar bij het FACT team van de Antes Parnassia Groep. Vanuit de overtuiging dat het herstel van cliënten langduriger is wanneer je ook de context om de cliënt heen tracht te beïnvloeden, werkt ze zowel in- als extern met resourcegroepen (R-ACT). Ze ontwikkelt een opleidingsprogramma voor het werken met resourcegroepen, is voorzitter familie community, syteemtherapeut en PIMM trainer (pakket interventie mantelzorg op maat).

Parnassia Groep, regio Haaglanden

Drs. R.J.M. (Robert) Meijburg

MEER INFO

Robert is vanaf de start betrokken bij GGZ-VS en was een van de eerste VS-Opleiders. Robert studeerde gezondheidswetenschappen, MANP (GGZ-VS), Ethiek in de Zorg (Radboud Universiteit) en volgde de training voor gespreksleider Moreel Beraad (VUmc). Sinds 2007 is hij VS-Opleider bij de Parnassia Groep. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig specialist en is hij actief in het consultatieteam euthanasie & herstel, als gespreksleider moreel beraad en docent ethiek. Sinds 2017 is Robert lid van de curriculum commissie van de GGZ-VS, sinds 2019 van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde en sinds 2020 bestuurslid bij de Stichting TOP opleidingsplaatsen. TOP stelt op verzoek van VWS jaarlijks een toewijzingsvoorstel op, voor de toekenning van opleidingsplaatsen/ de beschikbaarheidsbijdrage voor een aantal vervolgopleidingen binnen de GGZ. 

Parnassia Groep, Rotterdam

K. (Kim) Schuch

MEER INFO

Kim heeft ruime ervaring in de kind- en jeugd ggz. Zij combineert haar werk als regiebehandelaar in een klinische setting, met het opleiden van vios. Een mooie balans waarbij oog voor een veilig en betrouwbaar klimaat, bij beide, een belangrijk onderdeel is. Kim zet zich dan ook in voor de commissie “veilig opleiden” binnen de Parnassia Groep en is lid van de werkgroep assertieve en verplichte zorg als vertegenwoordiger van de V&VN bij AKWA. Hieruit is de generieke module voortgekomen en zal worden uitgebreid met een addenda voor jeugd. In de overige uren organiseert Kim een VS-congres en kijkt zij waar grenzen verlegt kunnen worden.

GGZ Noord-Holland-Noord

A. (Annemiek) Schäfer

MEER INFO

Annemiek is naast VS-opleider ook werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een forensische ACT team van GGZ Noord-Holland-Noord. Haar loopbaan is afwisselend, ze werkte als teamleider, manager en projectleider in verschillende settingen, ook in het buitenland, altijd open voor iets nieuws. In 2013 besloot ze terug te keren naar de inhoud van het vak en volgde ze de opleiding bij GGZ VS. Ooit gestart in de VG sector, ligt haar interesse nog steeds bij de LVB doelgroep en bij de OGGZ. Als opleider vindt ze het belangrijk om verpleegkundig specialisten in opleiding te laten zien dat projectmatig werken leuk is!

Parnassia Groep, Noord-Holland

M. (Maartje) Brink

MEER INFO

Maartje is naast VS-opleider werkzaam als regiebehandelaar binnen het intensieve behandel thuis team van Parnassia in Noord-Holland. Doordat zij tijdens haar opleiding tot verpleegkundige zowel interesse had in de GGZ als in de AGZ en in beide onderdelen heeft gewerkt is de integratie tussen psychiatrie en somatiek bij haar een groot aandachtsgebied.

Maartje is lid geweest van de specialismegroep Somatiek binnen Parnassia Groep en maakt daarnaast deel uit van het onderdeel somatiek en leefstijl in het platform verpleegkundig en agogisch onderzoek en innovatie. Daarnaast is zij lid van de vakgroep VSggz van Parnassia Groep en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling en loopbaanperspectief van de verpleegkundige beroepsgroep.

Tactus Verslavingszorg, Deventer

J.B. (Jeanet) van Essen

MEER INFO

Jeanet verloor als beginnend verpleegkundige haar hart aan de verslavingszorg. Ze begon haar loopbaan in 1987 als verpleegkundige in de intramurale zorg en werkte als leidinggevende in verschillende klinische en ambulante settingen in de verslavingszorg. Als verpleegkundig specialist begon ze met zorgwekkende zorgmijders, gevolgd door de bredere EPA-doelgroep. Vanaf 2010 werkt Jeanet als leider Moreel Beraad. In haar rol als zorgpadregisseur bewaakt ze de kwaliteit van de zorg aan de EPA-doelgroep binnen Tactus Verslavingszorg. Jeanet heeft de beroepsgroep drie jaar vertegenwoordigd in het bestuur van de V&VN VS. Sinds 2020 is ze lid van de examencommissie van GGZ-VS.

 

UMC Groningen

M. (Mirjam) Westra

MEER INFO

Yulius, Barendrecht en Drechtsteden

A.P. (Alex) Krol

MEER INFO

Alex is VS-Opleider bij Yulius Barendrecht en Drechtsteden. Hij is een verpleegkundig specialist ggz met ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder andere de ortho- en forensische jeugdpsychiatrie en jeugdzorg plus. Na een periode als manager in de gesloten jeugdzorg te hebben gewerkt, keerde hij terug naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heeft hij verder ervaring opgedaan in het brede scala. Zijn affiniteit ligt sinds enige jaren bij kinderen, jongeren en hun ouders met LVB en psychiatrische problemen. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door pionieren: uit niets, iets maken.

docenten


Mw. E.W. (Ellie) Apperloo

Functie: verpleegkundig docent en sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Drs. M. (Michiel) Bähler

Functie: directiesecretaris acuut en forensische ggz

Module: Volwassenpsychiatrie en Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. lector T.J.E.M. (Ton) Bakker

Functie: directeur Stichting Wetenschap Balans/lector Hogeschool Rotterdam
Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. G.J.W. (Betty) Bakker-Camu, MSc RN

Functie: hogeschooldocent, eigenaar Adviezorg

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dhr. T. (Titus) Beentjes, PhD

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. drs. A.E. (Aukje) Beltman

Functie: GZ-psycholoog i.o., cognitief gedragstherapeut VGCt

Module: Cognitieve gedragstherapie

Mw. dr. T.N. (Tamara) Berends

Functie: verpleegkundig specialist ggz, VS-opleider 

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. L.T. (Lourens) Bloem

Functie: apotheker-onderzoeker klinische therapieën, Universiteit Utrecht

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 en 2

Drs. O. (Oswald) Bloemen

Functie: directeur behandelzaken

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. W. (Wilma) Boevink

Functie: sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundige in de psychiatrie 

Module: Volwassenenpsychiatrie

 

Mw. S. (Saskia) Bollen, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. drs. S. (Susan) Boogaard-Klinkien

Functie: GZ-psycholoog i.o.

Module: Forensische psychiatrie

Mw. L. (Lia) Broersen

Functie: directeur Algemene Zaken a.i. GGZ Friesland

Hoofddocent: Veranderkunde 1 t/m 3

Module: Veranderkunde 3

Mw. S. (Siham) Cheggar, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 

 

Mw. dr. M. (Melissa) Chrispijn

Functie: psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. drs. C.C. (Lia) de Braal HA HRM

Functie: zelfstandige

Module: Veranderkunde 3

Drs. J.H. (Koos) de Haan

Functie: eigenaar Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek en Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. H. (Heidi) de Kam

Functie: verpleegkundig specialist ggz
Module: Ouderenpsychiatrie

Dr. G.J. (Gerrit) de Niet

Functie: onderzoeker en eigenaar TXZorg

Hoofddocent: Wetenschappelijke kennis en onderzoek 1 t/m 4

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek en Veranderkunde 2 

Dhr. A. (André) de Wit, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. K. (Karin) den Boer

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie

Drs. F.J.P. (Franklin) Dik

Functie: socioloog, verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. drs. L. (Linda) Dil

Functie: psychiater, psychotherapeut jeugd en volwassenen, manager behandelzaken

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Drs. N. (Nico) Dros

Functie: 

Module: Meesterproef

Dr. ass. prof. F.A.J. (Frans) Fluttert

Functie: research supervisor, associate professor

Module: Forensische psychiatrie

Drs. W. (Willy) Garenfeld

Functie: psychotherapeut

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dhr. B. (Bart) Geerling, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz, hoofd SCBS Dimence

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Prof. dr. P.J.J. (Peter) Goossens

Functie: senior onderzoeker GGZ SCBS Bipolaire Stoornissen Dimence / Professor UCVV Universiteit Gent

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. drs. B. (Britta) Graf

Functie: tandarts bijzondere tandheelkunde

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefsitjl

Dhr. C.P. (Patrick) Groenewegen

Functie:

Module: Veranderkunde 3

Mw. L. (Leonie) Hagedorn, MSc

Functie: 

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

 

Dhr. E. (Edzard) Haze

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Forensische psychiatrie

Mw. E. (Eva) Heezemans

Functie: Programmaleider Herstel Ondersteunende Zorg bij Trauma

Module: Traumabehandeling

Dhr. D. (David) Herdes

Functie: manager zorg, verslavingsarts KNMG (MIAM) bij Antes

Module: Verslavingsbehandeling 

Mw. M. (Madelon) Hermesdorf

Functie: VS ggz 

Module: Ziekenhuispsychiatrie

 

Mw. M. (Marleen) Hilwerda, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Veranderkunde 1

 

Mw. H. (Heike) Hornschemeyer, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren 1

Dr. W. (Wim) Houtjes

Functie: 

Hoofddocent: WKO en WO-MHN

Module: WKO en WO-MHN

 

Dhr. T. (Tobias) Kalverdijk, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz en mede-eigenaar Dunk en Kruks

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren

Dr. I.P.M. (René) Keet

Functie: psychiater

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dr. J.C. (Hans) Kelder

Functie: arts hartfalenpolikliniek en klinisch epidemioloog

Hoofddocent: Farmacotherapie somatiek en leefstijl

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. R.T. (Rob) Keukens

Functie: inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy / Mental Health Consultant Global Initiative on Psychiatry

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dhr. E. (Erik) Koch

Functie: directeur bedrijfsvoering

Module: Veranderkunde 3

Mw. R. (Rahja) König

Functie: GZ psycholoog 

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. dr. N. (Nienke) Kool – Goudzwaard

Functie: onderzoeker | lid specialismegroep persoonlijkheidsstoornissen PG | lid kenniskring GGZ-verpleegkunde

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. drs. R.E. (Roosje) Korteweg-Veltman

Functie: apotheker Brocacef Ziekenhuisfarmacie

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. A. (Auke) Krispijn, MSc

Functie: verpleegkundig specialist psychiatrie

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. E. (Esther) Kroes, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. drs. S.A. (Sonja) Kuipers

Functie: docent HBO-V en PhD onderzoeker lectoraat zorg en innovatie in de psychiatrie

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dhr. L. (Lennert) Kulker MPA

Functie: Physician Assistant cardiologie/ambulancezorg

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. drs. G.E.T. (Geertje) Lamboo

Functie: GZpsycholoog, cognitief gedragstherapeut

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie en cognitieve gedragstherapie

Dhr. J. (Johan) Lambregts

Functie: directeur bij Bureau Lambregts; adviesbureau in de gezondheidszorg

Module: Veranderkunde 3

Dr. A. (Andreas) Lamerz

Functie: kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur 

Module: Veranderkunde 3

Mw. drs. N. (Nina) Liebrand

Functie: GZ-psycholoog, psychotherapeut GGNet

Module: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Dhr. drs. M.F. (Maartje) Lindeman

Functie: psychotherapeut en trainer EMDR

Module: Traumabehandeling

Dhr. G.J.J. (Gerard) Lohuis

Functie: sociaal psychiatrisch verpleegkundige en trainer

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. dr. C.A. (Chris) Loth

Functie: verpleegkundig specialist ggz en eigenaar LOTH Verpleegkunde

Hoofddocent: Verslavingsbehandeling

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek, Verslavingsbehandeling en Cognitieve gedragstherapie

Mw. N. (Nancy) Majoor

Functie: Manager Polikliniek Hoofddorp

Module: Veranderkunde 

 

Drs. P.M. (Peter) Meijer

Functie: GZ-psycholoog

Hoofddocent: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Mw. drs. L.A. (Lotte) Minnema

Functie: apotheker en beoordelaar farmacovigilantie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. L. (Laura) Moerland-Schut

Functie: zorgprogrammacoördinator eetstoornissen

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. E.J. (Evert Jan) Mookhoek

Functie: specialist ouderengeneeskunde, hoofd behandelzaken, specialismeleider somatiek

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. E. (Esther) Moonen, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Dhr. D. (Douwe) Nauta, MSc

Functie: VS ggz 

Module: Verslavingsbehandeling

 

Mw. M. (Marianne) Nieuwkerk, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Traumabehandeling

Dhr. S. (Siwer) Nuri

Functie: apotheker

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1/2  

Dhr. P.W.M. (Paul) Oosterholt, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz en eigenaar Paul Oosterholt, bureau voor Communicatie & Training

Module: Veranderkunde

Mw. W. (Wilma) Pellikaan

Functie: verpleegkundig specialist neurologie

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

Mw. drs. R. (Ragna) Plomp

Functie: GZ-psycholoog, cognitieve gedragstherapeut

Module: Cognitieve gedragstherapie

Mw. M. (Mariana) Poch

Functie: GZ- Psycholoog 

Module: Traumabehandeling

Drs. D.W.S. (Steven) Radstake

Functie: psychiater np

Module: Spoedeisende psychiatrie

Dhr. M. Reinhoudt, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie en Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1

Mw. dr. D. (Didi) Rhebergen

Functie: ouderenpsychiater en senior onderzoeker Amsterdam UMC/ GGZ inGeest

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. M. (Marjanne) Roël

Functie: Advies & ontwikkeling in de zorg I Runningtherapeut/coach

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. Y. (Yvette) Roke

Functie: psychiater en onderzoeker endocrinologie

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

 

 

Dhr. L. (Lennart) Rovers

Functie: verpleegkundig specialist ggz, eigenaar Rovers Recovery

Module: Verslavingsbehandeling

Mw. L. (Linda) Rovers

Functie: eigenaar Rovers Recovery, Regiebehandelaar, ervaringsdeskundige, docent

Module: Verslavingsbehandeling

Dhr. M. (Minco) Ruiter

Functie: projectleider, coördinator Dwang en Zorg en begeleider

Module: Forensische psychiatrie

Mw. drs. I.A. (Inke) Schaap

Functie: Praktijk Ondersteuning Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. P. Schaftenaar

Functie: onderzoeker

Hoofddocent: Forensische psychiatrie

Module: Forensische psychiatrie en Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. drs. R.J. (Renate) Schoemakers

Functie: ziekenhuisapotheker Brocacef

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. D. (Danique) Smeijers

Functie: senior onderzoeker Pompestichting- docent Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. E. (Ellen) Smits, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. N. (Nuray) Sönmez-Yilmaz, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren

Mw. drs. D. (Daniëlle) Span

Functie: GZ-psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health specialist

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Mw. M. (Marjon) Stapper, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz, behandelaar Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. J. (Jolanda) Stobbe, PhD

Functie: verpleegkundig specialist ggz /PhD bij Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid bij Antes

Module: Verpleegkundig klinisch redeneren 1 

Mw. A. (Astrid) Stok

Functie: preventiefunctionaris verslavingszorg Vroeg signalering

Module: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dhr. B.S.D. (Benjamin) Telkamp

Functie: data-scientist, onderzoeker, eigenaar WISI (Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk)

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. dr. M. (Mascha) ten Doeschate

Functie: psychiater

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. C. (Chantal) ter Huurne

Functie:

Module: Ouderenpsychiatrie 

Dhr. P. (Peter) Tieleman, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: Ouderenpsychiatrie

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. J.J. (Jeanne) Tummers

Functie: systeemtherapeut

Hoofddocent: systemisch werken

Module: Kinder & jeugdtherapie en systemisch werken

Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen

Functie: hoogleraar

Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. drs. A. (Angela) van Baalen, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. drs. J. (Joke) van Bokkem

Functie: klinisch psycholoog en psychotherapeut

Module: Traumabehandeling

Mw. dr. A. (Anniek) van Dam

Functie: Psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 

 

Dhr. R.G. (Rob) van de Kamp, MANP

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. M. (Marianne) van de Linde

Functie: verpleegkundig specialist ggz en systeemtherapeut

Module: Verslavingsbehandeling

Dhr. A.J. (Aart) van den Berg

Functie: onderzoeker Saxion

Module: Veranderkunde

Mw. L. (Lidewijde) van den Berkmortel, MSc

Functie: VS ggz 

Module: Kinder en jeugd psychiatrie

 

Mw. E. (Esther) van den Brink, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Psychopathologie & neuropsychiatrie en Verpleegkundig klinisch redeneren 2

Dhr. S.C.G.H. (Silvio) van den Heuvel, PhD Mphil RN

Functie: docent Saxion University of Applied Science 

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Drs. J. (Jan) van den Hombergh

Functie: verslavingsarts en arts in opleiding tot psychiater

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. R.P. (Ruud) van der Horst

Functie: wetenschappelijk adviseur/ projectleider Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Module: Forensische psychiatrie

Mw. J.L. (José) van der Kooij, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. R. (Renske) van der Meer, MSc

Functie: manager zorg & verpleegkundig specialist ggz

Module: Cognitieve gedragstherapie en Verslavingsbehandeling

Drs. R. (Rick) van der Pas

Functie: tandarts bijzondere tandheelkunde

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dhr. Q.M. (René) van der Snoek, MANP

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. E. (Esther) van Dulken

Functie: GZ psycholoog in opleiding tot specialist

Module: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandelingsvormen

Dhr. D.M. (Dick) van Etten, MANP RN

Functie: verpleegkundig Specialist ggz / plaatsvervangend Opleider verpleegkundig specialisten ggz
Module: Ouderenpsychiatrie

Mw. S. (Sonja) van Hamersveld, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz/ oprichter Charly Green, somatiek,

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Prof. dr. P. (Peter) van Harten

Functie: hoogleraar Maastricht University, psychiater second opinion poli bewegingsstoornissen in de psychiatrie en hoofd wetenschappelijk onderzoek GGz Centraal

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl en Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. drs. J.G. (Ineke) de Noord

Functie: verslavingsarts KNMG bij Antes, opleider verslavingsartsen, praktijkopleider GZ huisartsgeneeskunde, secretaris VVGN

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Mw. dr. F.M. (Fenneke) van Hasselt

Functie: psychiater Antes PG

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. J.B. (Bert) van Luyn

Functie: klinisch psycholoog – systeemtherapeut
Hoofddocent: Spoedeisende psychiatrie

Module: Spoedeisende psychiatrie 

Dhr. M. (Marc) van Ophemert

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Verslavingsbehandeling

Mw. M.A.G.B. (Marieke) van Piere, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofdocent: Ziekenhuispsychiatrie

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. J. (Judith) van Schaik, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ouderenpsychiatrie en Farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. P. (Peter) van Vliet

Functie: klinisch psycholoog-psychotherapeut

Hoofddocent: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Module: Psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Mw. dr. A. (Annet) Smit

Functie: onderzoeker

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dhr. T. (Tom) van Wel

Functie: psycholoog en onderzoeker bij Vroege psychose ABC Altrecht

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dhr. J.P.J. (Jos) van Zaanen, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz, eigenaar bureau Expertise in Nursing

Module: Veranderkunde

Dhr. P.L.C. (Peter) van Zuidam

Functie: zorginhoudelijk adviseur innovatie Zilveren Kruis

Module: Veranderkunde 3

Mw. S.C. (Shuna) Vanner, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: Volwassenenpsychiatrie

Module: Volwassenenpsychiatrie

 

Mw. J.C. (Hanneke) Veldhuijzen

Functie: verpleegkundig specialist ggz i.o.

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Mw. drs. P. (Patricia) Verdoorn-Strijk

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: Traumabehandeling

Module: Traumabehandeling

 

 

Dr. M.J.M. (Giel) Verhaegh

Functie: onderzoeker, Ontwikkeling en Innovatie (O&I)

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek

Mw. drs. A.A.J.M. (Audrey) van Vugt

Functie: klinisch geriater en opleider klinische geriatrie

Module: Pychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. R.I. (Mirjam) van Weelderen-Wieringa, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

Dhr. P.H.M. (Peter) Vervloet

Functie: eigenaar Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief

Module: Veranderkunde 3

Dhr. J.A.J. (Hans) van der Weijden, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz, coördinator acute psychiatrie

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dhr. K. (Koen) Westen

Functie: onderzoeker Avans Hogeschool / vicevoorzitter CCAF

Module: Volwassenenpsychiatrie

Dr. A.C. (Arjan) Videler

Functie: GZ psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker

Module: Ouderenpsychiatrie

Dhr. J.H. (Jochem) Voskuil, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz crisisdienst, trainer Voscare

Module: Spoedeisende psychiatrie

Dhr. R. (René) Wubs

Functie: manager Digitale Transformatie en Functionaris Gegevensbescherming

Module: Veranderkunde 3

Mw. drs. E. (Ellen) Willemsen

Functie: psychiater, specialismeleider Persoonlijkheidsproblematiek

Module: Psychopathologie en neuropsychiatrie

Mw. drs. K.L. (Krista) Winter

Functie: GZ – psycholoog, cognitieve gedragstherapeut en EMDR practitioner

Hoofddocent: Cognitieve gedragstherapie

Module: Cognitieve gedragstherapie

Dr. F.A.M. (Frits) Winter

Functie: directeur Medisch Centrum Winter

Module: Cognitieve gedragstherapie

Mw. N. (Nasira) Zaghouli

Functie: onderzoeker

Module: Volwassenenpsychiatrie

Mw. C. (Cecile) Zwitserlood, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie 

Mw. W. (Wilma) Aarssen

Functie: klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Module: Ouderenpsychiatrie

Dhr. J. (Jochem) van de Beld, MSc

Functie: apotheker

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2 

 

Mw. S. (Saskia) Ploeg

Functie: leefstijladviseur

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

 

Dhr. C. (Christiaan) van Veen

Functie: tandarts

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

 

Mw. I. (Irma) de Hoop, MSc

Functie: VS ggz & VS agz, verplegingswetenschapper

Module: Farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2