Onze mensen


Maak kennis met onze medewerkers, docenten en praktijkopleiders. Het zijn rolmodellen in de instelling waar ze werken, experts in hun vakgebied en vastberaden in hun ambitie: het verhogen van de kwaliteit van de ggz verpleegkundige zorg.

medewerkers


Drs. R. (Rob) Bakker

Directeur

MEER INFO

Rob Bakker deed als verpleegkundige een brede ervaring op in de algemene gezondheidszorg en studeerde onderwijskunde. Hij nam als onderwijskundig adviseur en onderzoeker deel aan innovatieprojecten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en werkte als studieadviseur voor de psychotherapieopleiding.

In 1996 werd hij gevraagd om de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz op te zetten. Rob is een gepassioneerd verteller, helpt de studenten excelleren, stimuleert de wetenschappelijke benadering van het specialisme en is als aanjager van innovatie in de beroepsgroep steeds op zoek naar vernieuwing en verbetering.

Dr. W. (Wim) Houtjes

Hoofdopleider

MEER INFO

Na een lange carrière als verpleegkundige, leidinggevende en onderzoeker werd Wim Houtjes in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Naast inhoudelijke vraagstukken richt Wim zich onder andere op de ontwikkeling van een wetenschappelijke onderzoekslijn, in samenwerking met het lectoraat en de leerstoel ggz verpleegkunde. Wim werkt tevens een dag per week als verpleegkundig specialist ggz bij Transfore, een instelling voor forensische psychiatrie in Deventer.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Drs. D.A. (Diana) Polhuis

Hoofdopleider

MEER INFO

Diana Polhuis heeft een missie: het vak van verpleegkundige naar een hoger niveau brengen. Ze studeerde af als het gezondheidswetenschapper en eerstegraads docent HGZO. Nadat ze zes jaar als praktijkopleider bij GGZ Noord-Holland-Noord had gewerkt, werd ze in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Daarnaast zet zij zich in voor onderwijsvernieuwing en curriculumontwikkeling. Diana werkt twee dagen in de week als verpleegkundig specialist in de forensische psychiatrie, schreef mee aan diverse vak gerelateerde boeken en is sinds 1997 als lid-beroepsgenoot betrokken bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl

Drs. T.A. (Tessa) Molenaar

Beleidsmedewerker, secretaris van de Examencommissie

MEER INFO

Tessa Molenaar is beleidsmedewerker en secretaris van de Examencommissie (examencommissie@ggzvs.nl)

Bij GGZ-VS heeft zij in verschillende functies ruime ervaring opgedaan m.b.t. de inhoudelijke en praktische inrichting en uitvoering van hoger onderwijs, alsmede de daar bijhorende  subsidiekwesties, wet- en regelgeving etc. Tessa is afgestudeerd in de Psychologie (afstudeerrichting Kind & Jeugd) aan de Universiteit Utrecht.

S.A. (Sacha) Schoorl

Office manager

MEER INFO

Sacha Schoorl is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van alle opleidingszaken, zoals organisatie en planning van het onderwijs. Ook houdt Sacha zich bezig met de contractering van docenten.

M. (Marian) de Boer

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Marian de Boer is het aanspreekpunt voor alle Wetenschappelijke kennis & onderzoek modules. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met de administratieverwerking m.b.t. Wetenschappelijke kennis & onderzoek.

M. (Marleen) Hornstra

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Marleen Hornstra is het aanspreekpunt voor de leergang VS20. Daarnaast houdt zij zich bezig met de planning van het onderwijs en kun je bij haar terecht voor de zaalhuur. Ook houdt zij zich bezig met de verwerking van de financiële administratie.

F. (Fatima) H’ya

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Fatima H’ya is het eerste aanspreekpunt voor de VS22. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werving en selectie van nieuwe studenten en verricht zij administratieve ondersteuning bij de diverse leergangen.

 

N. (Nadine) Weltevreden, MSc

Medewerker Opleidingen

MEER INFO

Nadine is aanspreekpunt van VS21. Verder houdt zij zich met name bezig met het opleidingsportaal (het DOP) en het up-to-date houden van onze website. Ook is Nadine betrokken bij de jaarlijkse uitgave van de Praxis.

Drs. A. (Arina) van Mierlo

Course Director WO Master

MEER INFO

Arina van Mierlo is course director van de WO master welke in ontwikkeling is.

 

Zij heeft twee missies: het normaliseren van de psychiatrie en het opleiden van goed toegeruste professionals. Zij is vanaf het begin na haar afstuderen aan de HBO-v werkzaam in de GGZ en het onderwijs, als docent, praktijkopleider, verpleegkundige en verpleegkundig specialist GGZ. Het onderwijs kan niet zonder het werkveld waartoe wordt opgeleid en het werkveld kan niet zonder het onderwijs. Na de HBO-v de eerste graads lerarenopleiding (EGLO-gezondheidszorg) aan de universiteit van Maastricht, daarna opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Zij is twee jaar geleden afgestudeerd aan de universiteit van Antwerpen voor opleidings- en onderwijswetenschappen afgerond te Antwerpen en houdt zich nu bezig met onderwijs en onderwijsontwikkeling voor diverse modules en opleidingen binnen het hoger onderwijs.

opleiders


GGZ Rivierduinen, Leiden

P. (Paul) Leidelmeijer

MEER INFO

Paul Leidelmeijer werkt als praktijkopleider

Altrecht, Utrecht

dr. T.N. (Tamara) Berends

MEER INFO

Tamara had een ruime ervaring als verpleegkundige in de 24-uurs zorg voor ze aan de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz begon. Sinds haar afstuderen werkt ze als ambulant regiebehandelaar. Daarnaast is ze praktijkopleider voor de verpleegkundig specialisten ggz bij Altrecht en zet ze zich ook actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten ggz in de organisatie. Tamara is in december 2020 gepromoveerd op het thema: Terugvalpreventie bij anorexia nervosa.

GGZ Noord-Holland-Noord

R. (Roza) Blokstra

MEER INFO

Roza is sinds 2017 praktijkopleider bij GGZ-Noord-Holland-Noord. Zij stimuleert en enthousiasmeert verpleegkundig specialisten in opleiding om te excelleren en draagt zorg voor een stevige inbedding in de organisatie van het praktijkgedeelte van de opleiding GGZ-VS. Daarnaast is zij werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een opnameafdeling ouderenpsychiatrie. Roza begon haar loopbaan in de algemene gezondheidszorg als oncologieverpleegkundige en wijkverpleegkundige. Ook werkte ze zeven jaar als reïntegratiedeskundige en voegde op deze manier ook commerciële competenties aan haar cv toe.

GGz Breburg, Breda / Tilburg

F.G.A.H. (Femke) Dirkx- de Groen

MEER INFO

Femke werkt als verpleegkundig specialist ggz in de langdurige psychiatrie waar zij volop betrokken is bij de ontwikkeling en de implementatie van het Active Recovery Triad model. In dit cluster is zij ook manager behandelzaken bij GGz Breburg. Voordat zij begon met de opleiding GGZ-VS werkte ze vijf jaar als hbo-verpleegkundige op diverse plekken in de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 nam zij de functie als praktijkopleider bij GGz Breburg van haar voorganger over.

 

Tactus Verslavingszorg, Enschede, Deventer

J.B. (Jeanet) van Essen

MEER INFO

Jeanet verloor als beginnend verpleegkundige haar hart aan de verslavingszorg. Ze begon haar loopbaan in 1987 als verpleegkundige in de intramurale zorg en werkte als leidinggevende in verschillende klinische en ambulante settingen in de verslavingszorg. Als verpleegkundig specialist begon ze met zorgwekkende zorgmijders, gevolgd door de bredere EPA-doelgroep. Vanaf 2010 werkt Jeanet als leider Moreel Beraad. In haar rol als zorgpadregisseur bewaakt ze de kwaliteit van de zorg aan de EPA-doelgroep binnen Tactus Verslavingszorg. Jeanet heeft de beroepsgroep drie jaar vertegenwoordigd in het bestuur van de V&VN VS. Sinds 2020 is ze lid van de examencommissie van GGZ-VS.

 

Pro Persona, Wolfheze

W.M. (Wilma) Hebbing

MEER INFO

Wilma werkt sinds 1984 met veel plezier in de ggz waar ze zich ontwikkelde van hbo-verpleegkundige tot verpleegkundig specialist ggz. Wilma heeft een ruime ervaring in de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ), met als aandachtsgebieden acute psychiatrie, psychotische stoornis, bipolaire stoornis en suïcidaal gedrag. Sinds 2019 is zij klinisch werkzaam in een beveiligde intensive care (BIC).

Dimence Groep, Deventer

Dr. L.M. (Linda) Kronenberg

MEER INFO

Linda is een ervaren opleider bij Dimence Groep, een opleidingsinstelling met gemiddeld 22 verpleegkundig specialisten ggz in opleiding. Ze werkt als teamleider zorg bij de verslavingskliniek in Deventer, is lid van de commissie wetenschappelijk onderzoek binnen haar organisatie en neemt op landelijk niveau deel aan het College Specialismen Verpleegkunde. Linda studeerde in 2004 af als verpleegkundig specialist ggz en in 2008 als verplegingswetenschapper. Ze promoveerde in 2015 op een onderzoek naar de hulpvragen en zorgbehoeften van patiënten met ADHD en/of autisme en verslaving. Samen met collega opleiders (Nynke, Linda en Idelette) uit het Noorden werkt ze aan de ontwikkeling van een digitale tool om het klinisch redeneren te ondersteunen.

GGz Centraal, Amersfoort

Drs. M.G.C. (Marianne) de Leeuw

MEER INFO

Marianne studeerde sociologie en werkte naast haar functie als verpleegkundige in beleidsfuncties op het gebied van ontwikkeling van verpleegkundige zorg en innovatie en patiëntenvoorlichting en deed zij onderzoek naar de werkrelatie tussen verpleegkundigen en hun patiënten. Als lid en voorzitter van diverse bestuursorganen in de ggz-verpleegkunde speelde zij een rol in het ontwikkelen van een beroepen- en opleidingsstructuur voor verpleegkundigen in de ggz, waaronder de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. Sinds 1998 is zij betrokken bij de opleiding onder andere als praktijkopleider in diverse instellingen. Sinds 2011 is zij praktijkopleider bij GGz Centraal. Naast het praktijkopleiderschap werkt zij 24 uur per week in een FACT team als verpleegkundige specialist en teamleider zorg.

 

Antes Parnassia Groep, regio Rijnmond

M. (Marianne) van de Linde

MEER INFO

Marianne heeft een ruime ervaring als verpleegkundige in de ggz. Sinds 2011 werkt ze als verpleegkundig specialist ggz en regiebehandelaar bij het FACT team van de Antes Parnassia Groep. Vanuit de overtuiging dat het herstel van cliënten langduriger is wanneer je ook de context om de cliënt heen tracht te beïnvloeden, werkt ze zowel in- als extern met resourcegroepen (R-ACT). Ze ontwikkelt een opleidingsprogramma voor het werken met resourcegroepen, is voorzitter familie community en PIMM trainer (pakket interventie mantelzorg op maat).

Lentis, Groningen

I.D. (Idelette) Kruidhof

MEER INFO

Idelette werkt als verpleegkundig specialist ggz bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. Hier vindt behandeling plaats voor mensen met langdurige angst en stemmingsklachten. Op de afdeling is naast de reguliere behandeling aandacht voor leefstijl, complementaire geneeswijzen en zingeving. Idelette zet zich actief in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg rondom de thema’s zingeving in de psychiatrie, klinisch redeneren en e-health. Als voorzitter van de verpleegkundige adviesraad neemt ze deel aan de professionele staf van Lentis.

Fier! Leeuwarden

S. (Sam) van Looyengoed

MEER INFO

Sam werkt als regiebehandelaar in verschillende ambulante teams bij Fier!, een organisatie die geweld in afhankelijkheid relaties wil voorkomen, stoppen en behandeling biedt aan cliënten die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheid. Fier! heeft binnen Nederland verschillende locaties waarbij zowel ambulante als intramurale zorg wordt geboden. Sam heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling, interculturele psychiatrie en radicalisering. Zij is  behalve praktijkopleider de voorzitter van het medisch team en verantwoordelijk voor de medicatie trainingen en protocollen.

Parnassia Groep, Den Haag

Drs. R.J.M. (Robert) Meijburg

MEER INFO

Robert is vanaf de start betrokken bij GGZ-VS en was een van de eerste praktijkopleiders. Robbert studeerde gezondheidswetenschappen, MANP (GGZ-VS), Ethiek in de Zorg (Radboud Universiteit) en volgde de training voor gespreksleider Moreel Beraad (VUmc). Sinds 2007 is hij praktijkopleider bij de Parnassia Groep. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig specialist, is hij actief in het consultatieteam euthanasie & herstel, als gespreksleider moreel beraad en docent ethiek. Sinds 2019 is hij lid van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

GGZ Friesland, Leeuwarden

S. (Sita) Roorda

MEER INFO

Sita werkt sinds 2011 bij GGZ Friesland als verpleegkundig specialist in de spoedeisende psychiatrie. Ze implementeerde Intensive Home Treatment (IHT) bij GGZ Friesland en werkte als manager behandelzaken in dit domein. Na een aantal jaren als waarnemend opleider te hebben gewerkt, is Sita sinds 2020 de praktijkopleider voor GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

GGZ Eindhoven, de Kempen en de Woensele Poort

Drs. P.H.P.M. (Pascale) Rollé – de Leeuw

MEER INFO

Pascale Rollé ontwikkelde zich van verpleegkundige en pedagoog tot verpleegkundig specialist ggz en criminoloog. Door haar brede ervaring put zij uit een breed arsenaal aan competenties die zij inzet in haar rol als behandelaar, onderzoeker, innovator en coach. Pacale is een gepassioneerd behandelaar en opleider. Daarnaast is zij lid van diverse commissies, waaronder de erkenningscommissie justitiële interventies, de commissie van toezicht PI Dordrecht en de visitatiecommissie van het Register Verpleegkundig Specialisten.

Fivoor, Leiden

M.M.B. (Marnix) Asscheman

MEER INFO

Hier volgt nog de introductie van Marnix Asscheman.

GGZ inGeest, Amsterdam

W. (Willem) Struijs

MEER INFO

Willem besloot tijdens zijn studie theologie dat hij psychiatrisch verpleegkundige wilde worden. Hij volgde diverse verpleegkundige opleidingen en de opleiding voor supervisor. Willem heeft een ruime ervaring als verpleegkundig specialist in volwassenpsychiatrie en bij crisisdiensten. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Hij maakt deel uit van de examencommissie van GGZ-VS, het College van Tucht (LVSC) en de klachtencommissie van de Hiv Vereniging Nederland. Internationaal is hij actief in een intervisiegroep voor supervisoren.

Emergis, Kloetinge

P. (Paul) Metske

MEER INFO

Paul combineert zijn werk als verpleegkundig specialist ggz bij een FACT team in Middelburg met het begeleiden van verpleegkundig specialisten in opleiding. Als verpleegkundige deed hij ervaring op in verschillende behandelcontexten in de ggz, waarbij verslavingszorg altijd een belangrijke focus voor hem was. Paul heeft interesse en expertise in de somatische zorg, leefstijlbegeleiding bij medicatiegebruik (antipsychotica) en heeft zich verdiept in religie en spiritualiteit in relatie tot de psychiatrie. In zijn vrije tijd is hij pastor in een kerkelijke gemeenschap.

Mondriaan, Heerlen

D.G.H.J.B. (Dennis) Robroek

MEER INFO

Na zijn afstuderen aan de opleiding GGZ-VS was Dennis de eerste verpleegkundig specialist in de kliniek van Mondriaan. Als verpleegkundige hoofdbehandelaar op een klinische afdeling voor langer durende zorg zocht hij de verbinding met zowel verpleegkundigen en andere disciplines in de ggz als met patiënten met hun netwerk. Nog altijd ziet hij de positionering van zijn beroep als een onderdeel van zijn werk. Dennis is praktijkopleider bij Mondriaan en werkt sinds 2015 als regiebehandelaar binnen de FACT teams van zijn organisatie.

 

Arkin, Amsterdam

E.D. (Elfi) Rookhuizen

MEER INFO

Elfi ontdekte tijdens haar rechtenstudie door een bijbaan bij het stedelijk crisiscentrum haar passie voor de ggz. Na de hbo-v duaal en een cum laude voltooide MANP opleiding bij de crisisdienst werkt zij nu tien jaar als verpleegkundig specialist ggz, waarvan zeven jaar als praktijkopleider bij Arkin. Elfi werkt twee dagen per week als regiebehandelaar, is voorzitter van de vakgroep verpleegkundig specialisten bij Arkin, doet onderzoek en leidt verschillende projecten.

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

L. (Leonie) Verhulst

MEER INFO

Leonie werkt als regiebehandelaar voor cliënten met een EPA bij GGZ Westelijk Noord Brabant. Bij deze instelling heeft zij zich als innovator ingezet voor het verbeteren van het somatisch screenen en aandacht voor leefstijl bij deze doelgroep. Nadat zes jaar als waarnemend praktijkopleider te hebben gewerkt, is Leonie in 2020 doorgegroeid naar opleider.

De Rooyse Wissel, Oostrum

S. (Susan) Bosman-Graafmans

MEER INFO

Hier volgt nog de introductie van Susan Bosman

Yulius, Barendrecht en Drechtsteden

A.P. (Alex) Krol

MEER INFO

Alex is praktijkopleider bij Yulius Barendrecht en Drechtsteden. Hij is een verpleegkundig specialist ggz met ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder andere de ortho- en forensische jeugdpsychiatrie en jeugdzorg plus. Na een periode als manager in de gesloten jeugdzorg te hebben gewerkt, keerde hij terug naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heeft hij verder ervaring  opgedaan in het brede scala. Zijn affiniteit ligt sinds enige jaren bij kinderen, jongeren en hun ouders met LVB en psychiatrische problemen. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door pionieren: uit niets iets maken.

Parnassia Groep, Rotterdam

K. (Kim) van Holten

MEER INFO

Kim is een echte specialist in de jeugd ggz. Zij combineert haar werk als regiebehandelaar op een high care unit voor jongeren met het begeleiden van vios. Een mooie balans waarbij oog voor het ontwikkelende brein, bij beide, een belangrijk onderdeel is.

Kim zet zich met name in voor eigen regie, een goede behandelrelatie en humane bejegening. Als lid van de werkgroep dwang en drang en vertegenwoordiger van de V&VN, schrijft zij mee aan de generieke module hiervan.

GGZ Oost Brabant

E. (Ernie) Bogaard

MEER INFO

Ernie werkt als regie behandelaar binnen de acute psychiatrie (IHT, HIC en Crisisdienst) en is ook programmaleider van de acute psychiatrie in de regio OUV van GGZ OB. Binnen de organisatie zet zij zich o.a. in om de professionele waarde van de verpleegkundige in het algemeen vorm te geven en die van de VS GGZ in het bijzonder.

KieN

A. (Annemieke) Zwart

MEER INFO

GGZ Westelijk Noord-Brabant

I. (Ingrid) de Jong

MEER INFO

Ingrid is een gedreven regiebehandelaar binnen de forensische psychiatrie van GGZ WNB. Ze heeft affiniteit met de licht verstandelijk beperkte doelgroep. Sinds 2020 werkt ze ook binnen de reguliere forensische zorg en is binnen de organisatie onderdeel van de medische staf. Een nieuwe uitdaging is voor haar om aan de slag te gaan als opleider (dec. 2021).

GGZ Drenthe, Assen

D. (Denise) Hack

MEER INFO

Denise is een gepassioneerd verpleegkundig specialist en werkt als regiebehandelaar binnen een TOPGGz gecertificeerde kliniek voor langdurige zorg. Binnen de organisatie is zij daarnaast voorzitter van de intervisie voor de voorwachten van de crisisdienst. 

Naast verpleegkundig specialist is zij ook verplegingswetenschapper en combineert zij beide functies als redacteur bij de Psyfar VS

docenten


Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen

Functie: hoogleraar Klinische Ouderenpsychologie

Module: ouderenpsychiatrie

E.W. (Ellie) Apperloo

Functie: verpleegkundig docent en sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Module: kinder- en jeugdpsychiatrie

Drs. A. (Angela) van Baalen

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

Drs. M. (Michiel) Bähler

Functie: directiesecretaris acuut en forensische ggz

Module: volwassenpsychiatrie en farmacotherapie, somatiek en leefstijl

G.J.W. (Betty) Bakker-Camu MSc. RN

Functie: hogeschooldocent, eigenaar Adviezorg

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. T.J.E.M (Ton) Bakker

Functie: directeur Stichting Wetenschap Balans/lector Hogeschool Rotterdam
Module: ouderenpsychiatrie

M. (Michiel) Beekman MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: verpleegkundig klinisch redeneren

J. (Jochem) van de Beld

Functie: 

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

Drs. A.E. (Aukje) Beltman

Functie: gz-psycholoog i.o., cognitief gedragstherapeut VGCt

Module: cognitieve gedragstherapie

Dr. T.N. (Tamara) Berends

Functie: verpleegkundig specialist ggz, praktijkopleider GGZ-VS

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

A.J. (Aart) van den Berg

Functie: onderzoeker Saxion, hoofddocent veranderkunde

Hoofddocent: veranderkunde

Module: veranderkunde

Dr. L.T. (Lourens) Bloem

Functie: apotheker-onderzoeker klinische therapieën, Universiteit Utrecht

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl 1 en 2

Drs. O. (Oswald) Bloemen

Functie: psychiater

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. J. (Joke) van Bokkem

Functie: klinisch psycholoog en psychotherapeut

Module: traumabehandeling

Drs. S. (Susan) Boogaard-Klinkien

Functie: gz-psycholoog i.o.

Module: forensische psychiatrie

L. (Lia) Broersen

Functie:

Module: veranderkunde 3

Drs. C.C. (Lia) de Braal HA HRM

Functie: zelfstandige

Module: veranderkunde 3

E. (Esther) van den Brink MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: psychopathologie & neuropsychiatrie en verpleegkundig klinisch redeneren 2

Dr. M. (Melissa) Chrispijn

Functie: psychiater

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. F.J.P. (Franklin) Dik

Functie: socioloog, verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

Drs. L. (Linda) Dil

Functie: psychiater, psychotherapeut jeugd en volwassenen, manager behandelzaken

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. M. (Mascha) ten Doeschate

Functie: psychiater

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

D.M. (Dick) van Etten MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz
Module: ouderenpsychiatrie

Dr. F. (Frans) Fluttert

Functie: research supervisor, associate professor

Module: forensische psychiatrie

Drs. W. (Willy) Garenfeld

Functie: psychotherapeut

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

B. (Bart) Geerling MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz, hoofd SCBS Dimence

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Prof. dr. P.J.J. (Peter) Goossens

Functie: senior onderzoeker GGZ SCBS Bipolaire Stoornissen Dimence / Professor UCVV Universiteit Gent

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Drs. B. (Britta) Graf

Functie: tandarts bijzondere tandheelkunde

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

C.P. (Patrick) Groenewegen

Functie:

Module: veranderkunde 3

Drs. J.H. (Koos) de Haan

Functie: eigenaar Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek en psychopathologie en neuropsychiatrie

S. (Sonja) van Hamersveld MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz/ oprichter Charly Green, somatiek,

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Prof. dr. P. (Peter) van Harten

Functie: hoogleraar Maastricht University, psychiater second opinion poli bewegingsstoornissen in de psychiatrie en hoofd wetenschappelijk onderzoek GGz Centraal

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl en psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. F.M. (Fenneke) van Hasselt

Functie: psychiater Antes PG

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. J. (Jan) van den Hombergh

Functie: verslavingsarts en arts in opleiding tot psychiater

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

H. (Heike) Hornschemeyer

Functie: 

Module: verpleegkundig klinisch redeneren 1

Dr. R.P. (Ruud) van der Horst

Functie: wetenschappelijk adviseur/ projectleider Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Module: forensische psychiatrie

T. (Tobias) Kalverdijk MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz en mede-eigenaar Dunk en Kruks

Module: verpleegkundig klinisch redeneren

H. (Heidi) de Kam

Functie: 
Module: volwassenenpsychiatrie

R.G. (Rob) van de Kamp MSc.

Functie: verpleegkundig specialist GGZ

Module: volwassenenpsychiatrie

Dr. I.P.M. (René) Keet

Functie: psychiater

Module: volwassenenpsychiatrie

Dr. J.C. (Hans) Kelder

Functie: arts hartfalenpolikliniek en klinisch epidemioloog

Hoofddocent: Farmacotherapie somatiek en leefstijl

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

R.T. (Rob) Keukens

Functie: inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy / Mental Health Consultant Global Initiative on Psychiatry

Module: volwassenenpsychiatrie

E. (Erik) Koch

Functie:

Module: veranderkunde 3

J.L. (José) van der Kooij MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

Dr. N. (Nienke) Kool

Functie: onderzoeker

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

Drs. R.E. (Roosje) Korteweg-Veltman

Functie: apotheker Brocacef Ziekenhuisfarmacie

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

A. (Auke) Krispijn MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

E. (Esther) Kroes MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ouderenpsychiatrie

Drs. S.A. (Sonja) Kuipers PhD student

Functie: docent HBO-V en PhD onderzoeker lectoraat zorg en innovatie in de psychiatrie

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

L. (Lennert) Kulker MPA

Functie: physician assistent

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. G.E.T. (Geertje) Lamboo

Functie: gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut

Module: kinder- en jeugdpsychiatrie en cognitieve gedragstherapie

J. (Johan) Lambregts

Functie:

Module: veranderkunde 3

Drs. N. (Nina) Liebrand

Functie: gz-psycholoog, psychotherapeut GGNet

Module: psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

M. (Marianne) van de Linde

Functie:

Module: verslavingsbehandeling

Drs. M.F. (Maartje) Lindeman

Functie: psychotherapeut en trainer EMDR

Module: traumabehandeling

G.J.J. (Gerard) Lohuis

Functie: sociaal psychiatrisch verpleegkundige en trainer

Module: volwassenenpsychiatrie

Dr. C.A. (Chris) Loth

Functie: verpleegkundig specialist ggz en eigenaar LOTH Verpleegkunde

Hoofddocent: verslavingsbehandeling

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek en cognitieve gedragstherapie

Drs. J.B. (Bert) van Luijn

Functie: klinisch psycholoog/systeemtherapeut

Hoofddocent: spoedeisende psychiatrie

Module: spoedeisende psychiatrie

Drs. A.E.C. (Albert) Matil

Functie: klinisch psycholoog en hoofd behandelzaken

Module: psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

R. (Renske) van der Meer MSc.

Functie: manager zorg & verpleegkundig specialist ggz

Module: cognitieve gedragstherapie en verslavingsbehandeling

Drs. P.M. (Peter) Meijer

Functie: gz-psycholoog

Hoofddocent: kinder- en jeugdpsychiatrie

Module: kinder- en jeugdpsychiatrie

Drs. L.A. (Lotte) Minnema

Functie: apotheker, beoordelaar farmacovigilantie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. L. ( Laura) Moerland-Schut

Functie: zorgprogrammacoördinator eetstoornissen

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. E.J. (Evert Jan) Mookhoek

Functie: specialist ouderengeneeskunde, hoofd behandelzaken, specialismeleider somatiek

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. G.J. (Gerrit) de Niet

Functie: onderzoeker en eigenaar TXZorg

Hoofddocent: wetenschappelijke kennis en onderzoek

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

E. (Esther) Moonen MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

M. (Marianne) Nieuwkerk MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: traumabehandeling

Drs. J.G. (Ineke) de Noord

Functie: verslavingsarts

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

P.W.M. (Paul) Oosterholt MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz en eigenaar Paul Oosterholt, bureau voor Communicatie & Training

Module: veranderkunde

M. (Marc) van Ophemert

Functie: Verpleegkundig specialist GGZ

Module: verslavingsbehandeling

M.A.G.B. (Marieke) van Piere MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofdocent: ziekenhuispsychiatrie

Module: ziekenhuispsychiatrie

Drs. R. (Rick) van der Pas

Functie: tandarts bijzondere tandheelkunde

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

W. (Wilma) Pellikaan

Functie: 

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl 2

Drs. R. (Ragna) Plomp

Functie: gz-psycholoog, cognitieve gedragstherapeut

Module: cognitieve gedragstherapie

Drs. D.W.S. (Steven) Radstake

Functie: psychiater np

Module: spoedeisende psychiatrie

M. (Marcel) Reinhoudt MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ouderenpsychiatrie

Dr. D. (Didi) Rhebergen

Functie: ouderenpsychiater en senior onderzoeker Amsterdam UMC/ GGZ inGeest

Module: ouderenpsychiatrie

M. (Marianne) Roël

Functie: beweegcoach

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. Y. (Yvette) Roke

Functie: psychiater en onderzoeker endocrinologie

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

 

 

L. (Lennart) Rovers

Functie: Verpleegkundig specialist GGZ, eigenaar Rovers Recovery

Module: verslavingsbehandeling

L. (Linda) Rovers

Functie:

Module: verslavingsbehandeling

M. (Minco) Ruiter

Functie: projectleider, coördinator Dwang en Zorg en begeleider

Module: forensische psychiatrie

Dr. P (Petra) Schaftenaar

Functie: onderzoeker

Hoofddocent: forensische psychiatrie

Module: forensische psychiatrie en wetenschappelijke kennis en onderzoek

J. (Judith) van Schaik MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ouderenpsychiatrie, farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Drs. R.J. (Renate) Schoemakers

Functie: ziekenhuisapotheker Brocacef

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

Dr. D. (Danique) Smeijers

Functie: senior onderzoeker Pompestichting- docent Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

Dr. A. (Annet) Smit

Functie: onderzoeker

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

E. (Ellen) Smits MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ouderenpsychiatrie

Q.M. (René) van der Snoek MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

N. (Nuray) Sönmez-Yilmaz MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: verpleegkundig klinisch redeneren

Drs. D. (Daniëlle) Span

Functie: gz psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health specialist

Module: kinder- en jeugdpsychiatrie

M. (Marjon) Stapper MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz, behandelaar Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

A. (Astrid) Stok

Functie: preventiefunctionaris verslavingszorg Vroeg signalering

Module: kinder- en jeugdpsychiatrie

B.S.D. (Benjamin) Telkamp

Functie: data-scientist, onderzoeker, eigenaar WISI (Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk)

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

P. (Peter) Tieleman MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: ouderenpsychiatrie

Module: ouderenpsychiatrie

J.J. (Jeanne) Tummers

Functie: systeemtherapeut

Hoofddocent: systemisch werken

Module: kinder & jeugdtherapie en systemisch werken

S. (Shuna) Vanner MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: volwassenenpsychiatrie

Module: volwassenenpsychiatrie

 

J.C. (Hanneke) Veldhuijzen

Functie: GGZ consultatieve psychiatrie

Module: ziekenhuispsychiatrie

Drs. P. ( Patricia) Verdoorn-Strijk

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Hoofddocent: traumabehandeling

Module: traumabehandeling

 

 

Dr. M.J.M. (Giel) Verhaegh

Functie: onderzoeker, Ontwikkeling en Innovatie (O&I)

Module: wetenschappelijke kennis en onderzoek

L. (Leonie) Verhulst MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

P.H.M. (Peter) Vervloet

Functie: Eigenaar Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief

Module: Veranderkunde 3

Dr. A.C. (Arjan) Videler

Functie: gz psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker

Module: ouderenpsychiatrie

Drs. P. (Peter) van Vliet

Functie: klinisch psycholoog-psychotherapeut

Hoofddocent: psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

Module: psychodynamiek, relatie en persoonsgerichte behandeling (PRP)

J.H. (Jochem) Voskuil MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz crisisdienst, trainer Voscare

Module: spoedeisende psychiatrie

Drs. A.A.J.M. (Audrey) van Vugt

Functie: klinisch geriater en opleider klinische geriatrie

Module: pychopathologie en neuropsychiatrie

R.I. (Mirjam) van Weelderen-Wieringa MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

J.A.J. (Hans) van der Weijden MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz, coördinator acute psychiatrie

Module: volwassenenpsychiatrie

K.H. (Koen) Westen MSW

Functie: onderzoeker Avans Hogeschool / vicevoorzitter CCAF

Module: volwassenenpsychiatrie

Drs. E. (Ellen) Willemsen

Functie: psychiater, specialismeleider Persoonlijkheidsproblematiek

Module: psychopathologie en neuropsychiatrie

Dr. F.A.M. (Frits) Winter

Functie: directeur Medisch Centrum Winter

Module: cognitieve gedragstherapie

Drs. K.L. (Krista) Winter

Functie: gz psycholoog, cognitieve gedragstherapeut en EMDR practitioner

Hoofddocent: cognitieve gedragstherapie

Module: cognitieve gedragstherapie

A. (André) de Wit MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

R. (René) Wubs

Functie:

Module: veranderkunde 3

P.L.C. (Peter) van Zuidam

Functie: Zorginhoudelijk adviseur innovatie Zilveren Kruis

Module: veranderkunde 3

C. (Cécile) Zwitserlood MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: ziekenhuispsychiatrie

J.P.J. (Jos) van Zaanen MSc.

Functie: verpleegkundig specialist ggz, eigenaar bureau Expertise in Nursing

Module: veranderkunde

Dr. A. (Andreas) Lamerz

Functie: kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur 

Module: Veranderkunde 3

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS