Onze missie

GGZ-VS stimuleert de beroepsontwikkeling van verpleegkundig specialisten in de ggz en wil de patiëntenzorg verbeteren. Dit doen in nauwe samenwerking met de ggz-instellingen.

In een tijd waarin sociale, culturele en technologische veranderingen elkaar opvolgen, mensen ouder worden, hoge eisen stellen aan zichzelf én de maatschappij, staat de zorg voor grote uitdagingen. En voor nieuwe mogelijkheden.

 

 

Niemand weet wat de toekomst brengt, maar de schaduwen van vandaag werpen wel een beeld vooruit. De focus verschuift van stoornis naar hulpvraag, en van exclusie naar inclusie. De normatieve context verliest aan zeggingskracht ten bate van het narratief van de hulpvrager zelf. Net als het leren omgaan met de kwetsbaarheid en regievoering over de eigen context.

 

Door steeds vooruit te kijken en een opleiding te ontwikkelen die aansluit bij de wensen van de praktijk, leidt GGZ-VS ervaren verpleegkundigen op tot experts die de hoogwaardige zorg kunnen leveren waar de toekomst om vraagt.

 

‘GGZ-VS verbetert de psychiatrische verpleegkunde door verpleegkundig specialisten op te leiden die, zowel voor collega’s als cliënten, het verschil maken in de ggz’

 

Hoger plan

Het opleiden van verpleegkundig specialisten ggz is voor ons een middel, geen doel. We zien de opleiding als een middel om het verpleegkundig vakgebied te onderzoeken en verder te ontwikkelen, beschikbare kennis te ontsluiten, over te dragen en te implementeren in de dagelijkse praktijk. Allemaal met één doel: de kwaliteit van de zorg voor de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg verhogen.

 

 

Een beweging

We beseffen ons dat het verbeteren van de verpleegkundige patiëntenzorg vooral een inspanning is die zich in de praktijk afspeelt. We werken daarom met praktijkleerplaatsen waar studenten de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen in verschillende rollen. Door de ambities van de ggz-instellingen samen te brengen met die van de opleiding, de studenten, docenten, vakgenoten, lectoraten, universiteiten en kenniscentra creëren we een beweging die de ontwikkeling van verpleegkundige topzorg mogelijk maakt.