Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene zaken binnen opleiding.

De bestuurder van GGZ-VS legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht wat tevens een belangrijk adviesorgaan is voor de bestuurder. De raad stelt de koers van de opleiding vast (strategisch beleidsplan) en de financiële kaders (begroting en jaarrekening). Tevens houdt de raad toezicht op de koers van de opleiding en de uitvoering van werkzaamheden door de bestuurder, alsmede de algemene zaken binnen opleiding.

 

Leden Raad van Toezicht GGZ-VS

  • Drs. A. (Adriaan) Jansen, voorzitter
  • Prof. dr. J.J. (Jim) van Os
  • Mw. K. (Karin) den Boer, MSc
  • Mw. drs. S. L. (Sabien) Raams