Samen met de instellingen

In nauwe samenwerking met de toonaangevende ggz-instellingen in het hele land werken we aan een opleiding die de psychiatrische verpleegkunde naar een hoger plan brengt.

De opleiding GGZ-VS ontstond in 1998 vanuit een wens van de praktijk. Verpleegkundigen wilden zich ontwikkelen en carrière maken aan het bed. Werkgevers in de ggz, politici en beleidsmakers realiseerden zich op hun beurt dat de verpleegkundige zorg een kwaliteitsimpuls nodig had als ze het behandelklimaat wilden verbeteren. Samen ontwikkelden we de eerste categorale opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

 

 

Inmiddels is GGZ-VS veruit de grootste opleiding voor verpleegkundig specialisten in de ggz waarbij nagenoeg alle grote ggz-instellingen in Nederland zich hebben aangesloten. Samen bepalen we de koers en de inhoud van de opleiding en leiden we de verpleegkundige leiders van de toekomst op.

Rolmodellen

De ggz-instellingen waarmee we samenwerken, zijn door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) erkend als praktijkinstelling. GGZ-VS heeft met de instellingen in een contract vastgelegd hoe we samen werken. Elke praktijkinstelling heeft een VS-opleider en veelal een plaatsvervangend VS-opleider in dienst om de studenten te begeleiden. Zij zijn geregistreerd als verpleegkundig specialist ggz in het BIG-register, erkend door de RSV als VS-opleider en hebben de functie van rolmodel in hun eigen instelling. Zij beschikken over didactische- en begeleidingscompetenties en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een optimaal leerklimaat in de praktijkinstelling.

 

 

Actueel en relevant

De VS-opleiders werken nauw samen met de hoofdopleiders van GGZ-VS. Elke maand komen ze samen in een opleidersvergadering om de koers en de inhoud van de opleiding te bespreken. Het praktijkdeel wordt hier ontwikkeld, gecoördineerd en verbeterd. En er wordt getoetst of het cursorisch opleidingsprogramma het leren in de praktijk voldoende ondersteunt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de koers en de inhoud van de opleiding besproken. De hoofdopleiders en de VS-opleiders toetsen voortdurend of de inhoud van de opleiding actueel en relevant is. Opleidingsonderdelen worden proactief geactualiseerd om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van de verpleegkunde.

28

Participerende ggz-instellingen


1
Opleidingscentrum
 
 
 

Profiel VS-Opleider en opleidingsgroep

download

 

 

 

Voorwaarden en criteria inzake Erkenning (plv.) VS-Opleiders

download