Eerste hoogleraar verpleegkundig specialist ggz

Nynke Boonstra, hoogleraar verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg

We zijn trots om te kunnen meedelen dat het UMC Utrecht Nynke Boonstra op 1 februari heeft benoemd tot hoogleraar verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg. Het hoogleraarschap is een samenwerking tussen de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht en opleidingsinstelling GGZ-VS.

Nynke Boonstra is de allereerste verpleegkundig specialist ggz die in Nederland tot hoogleraar is benoemd. Ze blijft onderwijs en onderzoek combineren met directe patiëntenzorg in de ggz. Als eerste vrouw op deze positie vertegenwoordigt ze de academische top van een beroepsgroep die voor tachtig procent uit vrouwen bestaat. Een rolmodel dat laat zien dat ‘carrière maken aan het bed’, de wens van veel ambitieuze studenten en verpleegkundigen, mogelijk is.

 

Boonstra werkt als praktiserend verpleegkundig specialist bij KieN, een aanbieder van een specialistische zorg op maat voor mensen met een psychosegevoeligheid. Ze werkte negen jaar als opleider van verpleegkundig specialisten bij GGZ Friesland en als lector bij NHL Stenden hogeschool. Vanuit deze ervaring kan ze als geen ander de brug slaan tussen de alledaagse praktijk en de wetenschap.

 

‘Door wetenschappelijk te onderbouwen wat de intrinsieke waarde is van het werk van verpleegkundigen, wordt het serieus genomen.’

 

Haar onderzoek richt zich op preventie, veerkracht en herstel. Dit ligt dicht bij het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig specialist ggz. Boonstra: ‘Waar een psychiater zich veelal richt op de ziekte en genezing, leert een verpleegkundige de patiënt omgaan met de gevolgen van de ziekte: wat kan er nog wel? Hoe kan de ziekte begrepen worden en betekenis krijgen in het narratief van de patiënt zelf? Hoe wordt hij weer eigenaar van het eigen leven? En welke verpleegkundige behandelingen en interventies zijn daarbij behulpzaam?’ Psychiatrische patiënten spelen een actieve rol in hun herstel en het onderzoek dat Boonstra doet is inclusief. Patiënten zijn niet alleen object van studie, maar ook subject. Zij maken deel uit van een stuurgroep, denken mee over de onderzoeksmethode en schrijven mee aan publicaties.

 

‘Door wetenschappelijk te onderbouwen wat de intrinsieke waarde is van het werk van verpleegkundigen, wordt het serieus genomen,’ aldus Boonstra. ‘En wie serieus wordt genomen wordt gehoord, erkend en beloond.’ Bovendien geven de onderzoeksresultaten verpleegkundigen woorden om te vertellen wat ze doen: ‘wie wil dat er geluisterd wordt, moet eerst beter leren vertellen.’

 

De benoeming van Nynke Boonstra sluit aan bij de academische ambities van de opleidingsinstelling GGZ-VS. Om de wetenschappers en de hoogleraren van de toekomst op te leiden ontwikkelt GGZ-VS naast de huidige hbo-master opleiding een universitaire opleiding. Door in deze leerstoel samen te werken met de Universiteit Utrecht en de aangesloten ggz-instellingen zorgen we voor een impuls in de kennisontwikkeling en de verbetering van de verpleegkundige zorg in de ggz in Nederland.

 

Wij wensen Professor Boonstra veel succes bij het verder vormgeven van haar leerstoel en zijn trots dat wij daar vanuit GGZ-VS aan mogen bijdragen.

 

foto: Rein Rijke Zoutfotografie