Opening online expo

Verhalen over mentale gezondheid in coronatijd

Op de ‘Dag van de Verpleging’ lanceert Museum van de Geest ‘Over het hoofd gezien’, een interactieve online tentoonstelling over zorgen voor de geest in coronatijd. Verhalen over slagkracht, wanhoop, angst en veerkracht, vastgelegd in indrukwekkende webdocumentaires, foto’s en verhalen, laten je een wereld zien die tijdens de crisis over het hoofd is gezien.

Over het hoofd gezien is een initiatief van opleidingsinstelling GGZ-VS in samenwerking met fotograaf Inge Hondebrink, journalist Stephanie Bakker en Museum van de Geest. Aan dit project werken zij samen met een interdisciplinair team van enthousiaste professionals en betrokken organisaties. www.degeestonline.nl/overhethoofdgezien

 

Over het hoofd gezien is een multimediaproject dat de gevolgen van corona onderzoekt voor de geestelijke gezondheidszorg. Het overheidsbeleid is er primair op gericht om het virus te bestrijden en te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken. Maar wat doet corona met onze mentale gezondheid? Welke invloed heeft dat op de ggz? En hoe zorg jij voor je geest in coronatijd?

 

‘Er was nauwelijks aandacht voor de mentale gezondheid. De ggz werd letterlijk over het hoofd gezien’

 

Aan de hand van persoonlijke verhalen laten we zien wat er zich buiten ons gezichtsveld afspeelt. We vertellen en delen verhalen uit een sector die veelal gesloten blijft voor buitenstaanders en geven mensen die vaak worden vergeten een stem. Hun verhalen gaan over slagkracht, angst, wanhoop en innovaties en oplossingen.

 

 

Rob Bakker, directeur van GGZ-VS, initieerde het onderzoeksproject naar de gevolgen van corona voor de ggz. ‘Al gauw zag ik dat corona een zware wissel trekt op zowel verpleegkundigen als cliënten. Zeker in het begin van de crisis was er nauwelijks aandacht voor de mentale gezondheid. De ggz werd letterlijk over het hoofd gezien. De coronapandemie is een belangrijke periode in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Met deze online tentoonstelling schetsen we een mooi beeld van een geëngageerde beroepsgroep en laten we de veerkracht zien van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

‘Soms wordt er geschiedenis geschreven waar je bij staat’

 

Over het hoofd gezien is levende geschiedenis: een tijdsdocument dat deze bijzondere periode in de ggz vastlegt. Zodat we er later op kunnen reflecteren en lessen uit kunnen leren. De tentoonstelling roept de bezoekers actief op om hun coronaverhaal te delen; corona is tenslotte een collectief trauma waaruit we met elkaar, en met de zorg, een uitweg moeten zien te vinden.

 

Zo wordt de tentoonstelling een groeiproject waarin steeds meer mensen vanuit verschillende werelden en perspectieven hun corona-ervaring gaan delen. Deze werkwijze geeft de mogelijkheid om in te haken op de actualiteit terwijl er verder onderzoek wordt gedaan in de ggz.

 

Bezoek de tentoonstelling hier: www.degeestonline.nl/overhethoofdgezien