Oratie: Anders willen. Anders doen.

Dr. Nynke Boonstra is bij besluit van het college van bestuur per 1 februari 2022 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op vakgebied van de ‘Verplegingswetenschap in de geestelijke gezondheidszorg’.

 

Op vrijdag 7 juli 2023 sprak zij haar oratie uit met de titel: Anders willen, anders doen.

 

Download oratie

foto;Inge Hondebrink

In haar oratie breekt zij een lans voor meer aandacht voor het individuele vermogen van de cliënt en de sociale en relationele context waarin het psychisch lijden zich uit. Hierbij zijn zelfmanagement, herstel en veerkracht belangrijke thema’s. Om deze manier van denken in de praktijk ook daadwerkelijk te kunnen uitdragen en vorm te kunnen geven is het essentieel dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz de mogelijkheden benutten die de wet BIG en hun beroepsprofiel biedt.