Wat doet een vs ggz in de dagelijkse praktijk?

Marianne van de Linde, zelf vs ggz en opleider bij de Parnassia groep, legt dit in deze podcast uit aan de familie en naasten van examinandi tijdens hun diplomering op 2 juni 2023.