Ons beroep

Verpleegkundig specialist ggz

De verpleegkundig specialist ggz behandelt psychiatrische patiënten met een hulpvraag die de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijk functioneren in complexe zorgsituaties.

LEES MEER

Het werkveld

Alumni van GGZ-VS hebben een aantrekkelijk carrièreperspectief. Ze werken in de breedte van de hele ggz en hebben de kennis, de vaardigheden en het netwerk om zich in te werken in de snel veranderende ggz.

LEES MEER

Regels & registratie

Verpleegkundig specialist ggz is een wettelijk beschermde titel. De regels rondom de uitvoering van het beroep, de bevoegdheden en de registratie zijn vastgelegd in wetten en besluiten. Een wegwijzer.

LEES MEER

Hoe het begon

Het verpleegkundig specialisme is ontstaan vanuit een breed gedragen wens om de patiëntenzorg in de ggz te verbeteren. Tot op de dag van vandaag een actueel streven.

LEES MEER

Blijven leren

De ggz is continu in beweging. Om het vak op expertniveau te kunnen uitoefenen, moet een verpleegkundig specialist ggz blijven leren. Wat zijn de mogelijkheden om verder te leren?

LEES MEER

Netwerk & links

GGZ-VS is onderdeel van een beweging. Samen verbeteren we de patiëntenzorg in de ggz. Meer informatie over het beroep, het netwerk en handige links.

LEES MEER
BEROEP
Marnix Asscheman, verpleegkundig specialist ggz

‘Het is mijn ultieme taak om hoop en perspectief te bieden’

LEES MEER
EXPERTS
Martin Sitalsing, voormalig bestuursvoorzitter bij Lentis

‘De ggz is de frontlinie van de samenleving’

LEES MEER

Veelgestelde vragen.

Psychiatrische verpleging is een verbijzondering van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige, gericht op patiënten met psychische problemen of aandoeningen. Het beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige, AVVV/NVPV (2004) zegt hierover:

‘De ggz-verpleegkundige is bekwaam om potentiële en actuele ggz-zorgbehoeftes op complexiteit en urgentie te kunnen inschatten en de aard en omvang van de zorg die nodig is te kunnen organiseren en uitvoeren. Hij biedt zorgvragers in uiteenlopende woon- en leefomgevingen, en met unieke gezondheid- en bestaanssituaties, ondersteuning en begeleiding bij de gevolgen van hun psychiatrische ziekte en de voorkomende beperkingen en mogelijkheden die daarvan het gevolg zijn.’ Een nadere uitwerking is te vinden in het ggz verpleegkundige (hbo) beroepscompetentieprofiel van GGZ Nederland

 

Als verpleegkundige sta je geregistreerd in het BIG-register (artikel 3). Een verpleegkundig specialist ggz is een specialisatie van het generieke beroep verpleegkundige, namelijk de geestelijke gezondheidszorg. Als specialist kan je meer en mag je meer.

 

De verpleegkundig specialist ggz is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De behandeling richt zich primair op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijk functioneren binnen hoogcomplexe zorgsituaties. Naast medisch-psychiatrische behandelvormen, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, maakt de verpleegkundig specialist ggz in de behandeling gebruik van gedragstherapeutische, groepsdynamische en systemische interventies om de stemmingen, gedragingen en cognities van de patiënt en zijn systeem te beïnvloeden. De resultaten van de behandeling zijn vooral gericht op het dagelijks functioneren, verbeteren van de kwaliteit van leven, herstel en preventie. De verpleegkundig specialist ggz streeft altijd naar de optimale autonomie van de patiënt. Hiervoor maakt zij gebruik van de mogelijkheden die de omgeving en de technologie bieden.

 

Bijna. Om als verpleegkundig specialist ggz aan de slag te gaan, moet je zijn ingeschreven in het register van verpleegkundig specialisten ggz. Pas als je hierin staat ben je bevoegd om de titel te voeren en het beroep uit te oefenen. De registratiehandeling is na het behalen van de opleiding GGZ-VS administratief van aard, maar onmisbaar. Niet vergeten dus!