Verpleegkundig specialist ggz

Als verpleegkundig specialist werk je als zelfstandig bevoegd behandelaar. Je geeft daarnaast leiding aan het verpleegkundig team en hebt taken op het gebied van kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek.

Verpleegkundig specialist ggz is een jong beroep. Ontstaan vanuit de overtuiging dat het behandelklimaat in de ggz zou verbeteren door de verpleegkundige zorg een kwaliteitsimpuls te geven. Sinds 1998 zijn er meer dan 1.300 verpleegkundig specialisten ggz opgeleid, waarvan ruim tweederde door GGZ-VS. Een groep groot genoeg om het verschil te maken.


Deskundigheidsgebied

De verpleegkundig specialist ggz is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De behandeling richt zich primair op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijk functioneren binnen hoogcomplexe zorgsituaties. Naast medisch-psychiatrische behandelvormen, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, maakt de verpleegkundig specialist ggz in de behandeling gebruik van gedragstherapeutische, groepsdynamische en systemische interventies om de stemmingen, gedragingen en cognities van de patiënt en zijn systeem te beïnvloeden. De resultaten van de behandeling zijn vooral gericht op het dagelijks functioneren, verbeteren van de kwaliteit van leven, herstel en preventie. De verpleegkundig specialist ggz streeft altijd naar de optimale autonomie van de patiënt. Hiervoor maakt zij gebruik van de mogelijkheden die de omgeving en de technologie bieden.

Marnix Asscheman, vs ggz

‘De essentie is hoop bieden’ 
Lees verder 

 

Een verpleegkundig specialist ggz diagnosticeert, behandelt, begeleidt, voorkomt en ondersteunt

Een eigen domein

Als zelfstandig behandelaar binnen een zorgteam is de verpleegkundig specialist ggz regievoerend behandelaar of medebehandelaar. De regiebehandelaar overziet de behandeling, coördineert de behandeling en is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, zijn naasten en andere betrokken zorgprofessionals. Een medebehandelaar is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de behandeling. Wanneer de gevolgen van de psychiatrische stoornis of de psychische klachten dominant zijn in de zorgvraag, is de verpleegkundig specialist ggz de aangewezen regiebehandelaar.

 

De verpleegkundig specialist ggz heeft drie rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; de rol van zelfstandig behandelaar, onderzoeker en innovator. Dat impliceert dat de verpleegkundig specialist ggz:

  • Het gehele proces van diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, verwijzing, overdracht en ontslag uitvoert, aanstuurt of delegeert en zelfstandig (finale) beslissingen neemt;
  • Zelfstandig behandelrelaties aangaat, delegeert en waar nodig gebruik maakt van de deskundigheid van collega-specialisten, binnen en buiten de ggz;
  • Onderbouwt gebruik maakt van actuele (wetenschappelijke) kennis en/of onderzoek dat is gericht op de beroepspraktijk initieert, begeleidt of verricht.
  • Innovaties ontwikkelt en implementeert om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Voor de individuele patiënt, het team, de instelling of het systeem.

Beroepsprofiel 

Meer over de deskundigheid van de verpleegkundig specialist agz en ggz 

Download