Herregistratie

Je registratie als verpleegkundig specialist ggz is vijf jaar geldig. Om aan de eisen voor herregistratie te voldoen, moet je blijven werken en leren.

De eerste registratie als verpleegkundig specialist vindt plaats op grond van het behaalde MANP-getuigschrift. Om geregistreerd te blijven als verpleegkundig specialist ggz moet je elke vijf jaar voldoen aan de eisen voor herregistratie. Binnen het beroep van verpleegkundig specialist is een systeem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren voldoende bagage in huis hebben om goed te blijven functioneren. Dit systeem vormt de basis voor de herregistratie en bestaat uit twee hoofdelementen: werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Digitaal portfolio

Voor de herregistratie moet je allereerst kunnen aantonen dat je gedurende de registratieperiode van vijf jaar minimaal twee dagen per week als verpleegkundig specialist ggz hebt gewerkt. Daarnaast moet je onderbouwen dat je minimaal tweehonderd uur aan deskundigheidsbevordering hebt besteed; verdeeld in bij- nascholing (100 uur), intercollegiale toetsing (40 uur) en overige activiteiten (60 uur). Je legt je werkervaring en deskundigheidsbevordering vast in een digitaal portfolio dat je hebt ontvangen bij je registratie als verpleegkundig specialist ggz.

 

Meer informatie over de eisen en de procedure van herregistratie vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Stappenplan herregistratie

De eisen, de regels en de stappen

Download