Registratie

Als verpleegkundige sta je geregistreerd in het BIG-register. Om als verpleegkundig specialist ggz aan de slag te gaan, heb je nog een registratie nodig; in het verpleegkundig specialisten register.

De eerste registratie als verpleegkundig specialist ggz vindt plaats na het behalen van het MANP-getuigschrift. Daarmee toon je aan dat je beschikt over alle competenties die behoren tot het beroep en het specialisme: je bent bekwaam om het beroep uit te oefenen. Pas als je staat ingeschreven in het register ben je bevoegd om de titel te voeren.

 

Het is wel noodzakelijk dat je gedurende de hele opleidingsperiode ingeschreven hebt gestaan in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Verpleegkundig Specialisten Register.

 

Registreren in 5 stappen:

  1. Je bent ingeschreven als artikel 3 verpleegkundige in het BIG register
  2. Je bent aanvang van de opleiding ingeschreven in het Verpleegkundig Specialisten Opleidingsregister van de RSV.
  3. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, zal de (door de RSV erkende) hoofdopleider een eindverklaring opstellen waaruit blijkt dat je voldoet aan de opleidingseis zoals omschreven in het Algemeen Besluit en het Specifieke Besluit.
  4. Stuur deze eindverklaring tezamen met de pdf van het getuigschrift naar registers@venvn.nl met het verzoek tot registratie als Verpleegkundig Specialist.
  5. Na ontvangst van de stukken neemt de RSV contact met je op en stuurt je een factuur (€150) voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
  6. Na je registratie krijg je een certificaat van de RSV. Daarnaast wordt er melding gemaakt bij het BIG-register en komt er een vermelding in het V&VN magazine.

Meer informatie over registratie vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register: vsregister.venvn.nl

 

Lees het interview met ‘onze prof’ Nynke Boonstra