Registratie

Als verpleegkundige sta je geregistreerd in het BIG-register. Om als verpleegkundig specialist ggz aan de slag te gaan, heb je nog een registratie nodig; in het verpleegkundig specialisten register.

De eerste registratie als verpleegkundig specialist ggz vindt plaats na het behalen van het MANP-getuigschrift. Daarmee toon je aan dat je beschikt over alle competenties die behoren tot het beroep en het specialisme: je bent bekwaam om het beroep uit te oefenen. Pas als je staat ingeschreven in het register ben je bevoegd om de titel te voeren.

 

Het is wel noodzakelijk dat je gedurende de hele opleidingsperiode ingeschreven hebt gestaan in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Verpleegkundig Specialisten Register.

 

Registreren in 5 stappen:

  1. Je bent ingeschreven als verpleegkundige (artikel 3) in het BIG register
  2. Je bent voor aanvang van de opleiding ingeschreven in het Verpleegkundig Specialisten Opleidingsregister van de RSV.
  3. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, dien je de aanvraag tot registratie in via de website van V&VN in. Geef bij je aanvraag je getuigschrift op.
  4. Na ontvangst van de stukken neemt de RSV binnen twee weken contact met je op en stuurt je een factuur (€200 ex BTW) voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
  5. Na je registratie krijg je een certificaat van de RSV. De RSV geeft je registratie ook door aan het BIG-register, dat hiervan een publieke aantekening maakt bij je registratiegegevens in het BIG-register.

Je registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register geeft jou de bevoegdheid om de wettelijk erkende titel te voeren en de voorbehouden handelingen te verrichten die de wetgever aan het specialisme heeft verbonden. Na je registratie krijg je de beschikking over een digitaal portfolio dat je nodig hebt om na afloop van je registratietermijn van vijf jaar aan te kunnen tonen dat je aan de eisen voor herregistratie voldoet.

 

Meer informatie over registratie vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register: vsregister.venvn.nl