Het werkveld

De verpleegkundig specialist ggz heeft een verpleegkundige en medische expertise in een aandachtsgebied, een expertisegebied en weet binnen de verschillende onderdelen van het behandelspectrum te handelen.

Een verpleegkundig specialist ggz is kundig en inzetbaar op het gehele terrein van de gzz en in de algemene gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk of de ouderenzorg. Wanneer de psychische klachten en psychiatrische stoornissen bij de hulpvraag dominant zijn, neemt de vs ggz proactief de rol op zich van clinical leader.

 

Een verpleegkundig specialist ggz kan werken met patiënten van leeftijden en in diverse behandelcontexten: van klinisch tot ambulant, van spoedeisend tot consultatief. Specifieke expertisegebieden zoals traumabehandeling, verslavingszorg en forensische psychiatrie, vragen om specifieke kennis en kunde.

 

 

Actief in de brede ggz

De brede ggz wordt ontwikkelingspsychologisch ingekaderd in aandachtsgebieden. Hier bevindt zich het grootste deel van het werk van de vs ggz. Binnen de aandachtsgebieden kan al een eerste focus op het gebied van de verpleegkundige en medische expertise gelegd worden, maar in het expertisegebied ligt de meest specialistische deskundigheid van de vs ggz.

 

 

Het behandelspectrum geeft de reikwijdte aan waarbinnen de behandeling van de vs ggz kan plaatsvinden. Dit kan binnen een aandachts- of expertisegebied verschillend zijn, maar ook de actuele gezondheidstoestand van een zorgvragen kan nu weer eens vragen om spoedeisende behandeling, dan weer om klinische behandeling of ambulante behandeling.

 

De aandachtsgebieden zijn ontwikkelingspsychologisch georiënteerd:

·       Kinder- en jeugdpsychiatrie

·       Volwassenpsychiatrie

·       Gerontopsychiatrie en psychogeriatrie

 

Specifieke expertisegebieden:

·       Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

·       Transculturele psychiatrie

·       Forensische psychiatrie

·       Verslavingszorg

·       Traumabehandeling

 

Behandelcontext:

·       Klinisch

·       Ambulant

·       Spoedeisend

·       Consultatief

·       Bemoeizorg

 

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie

‘De relatie maakt het verschil’
Lees meer