Altrecht, Utrecht

Tamara had een ruime ervaring als verpleegkundige in de 24-uurs zorg voor ze aan de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz begon. Sinds haar afstuderen werkt ze als ambulant regiebehandelaar. Daarnaast is ze VS-Opleider voor de verpleegkundig specialisten ggz bij Altrecht en zet ze zich ook actief in voor de positionering van verpleegkundig specialisten ggz in de organisatie. Tamara is in december 2020 gepromoveerd op het thema: Terugvalpreventie bij anorexia nervosa.