Parnassia Groep, regio Rijnmond

Marianne heeft een ruime ervaring als verpleegkundige in de ggz. Sinds 2011 werkt ze als verpleegkundig specialist ggz en regiebehandelaar bij het FACT team van de Antes Parnassia Groep. Vanuit de overtuiging dat het herstel van cliënten langduriger is wanneer je ook de context om de cliënt heen tracht te beïnvloeden, werkt ze zowel in- als extern met resourcegroepen (R-ACT). Ze ontwikkelt een opleidingsprogramma voor het werken met resourcegroepen, is voorzitter familie community, syteemtherapeut en PIMM trainer (pakket interventie mantelzorg op maat).