Dimence Groep, Deventer

Meryem is Verpleegkundig Specialist sinds 2003 en sinds 2017 plaatsvervangend opleider.  Ze werkt als Teamleider zorg en regiebehandelaar binnen een Intensive Home Treatment team.  Meryem is hiernaast landelijk actief als lid van het netwerkbestuur VS GGZ.  Ze is betrokken bij diverse klankbordgroepen zoals het ontwikkelen van het Landelijk kwaliteitsstatuut, CAO GGZ en evaluatie van GMAP.