Dimence Groep, Deventer

Marijn Warmink is plaatsvervangend opleider bij Dimence Groep. Hij is in 2001 gestart in de GGZ als leerling verpleegkundige en doorgegroeid tot verpleegkundig specialist (2016). Sinds 2020 is hij één van de opleiders voor verpleegkundig specialisten. Marijn werkt in de Herstelgerichte GGZ als regiebehandelaar en teamleider zorg in een klinische voorziening langdurige behandeling volwassenen. Je kunt hem benaderen voor onderwerpen als herstelgerichte behandeling met focus op stemmingsstoornissen, vroegsignalering en coaching van klinische verpleegkundige teams.