Dimence groep, Deventer

Karin Slager werkt sinds 2014 als verpleegkundig specialist bij de Dimence Groep. Ze werkt in een FACT-team als regiebehandelaar en teamleider zorg binnen de divisie Herstelgerichte GGZ. Daarnaast is ze sinds 2023 voor 4 uur per week verbonden aan een projectgroep, gericht op Klinisch Redeneren. Sinds 2023 is ze plaatsvervangend opleider bij de Dimence Groep.