Mw. dr. N. (Nienke) Kool – Goudzwaard

Functie: onderzoeker | lid specialismegroep persoonlijkheidsstoornissen PG | lid kenniskring GGZ-verpleegkunde

Module: Wetenschappelijke kennis en onderzoek