Drs. R.E. (Roosje) Korteweg-Veltman

Functie: apotheker Brocacef Ziekenhuisfarmacie

Module: farmacotherapie, somatiek en leefstijl

 

Over het hoofd gezien!

NIeuwe expo Museum van de Geest online!