Dr. W. (Wim) Houtjes

Na een lange carrière als verpleegkundige, leidinggevende en onderzoeker werd Wim Houtjes in 2010 hoofdopleider bij GGZ-VS. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het praktijk- en theorie gedeelte van de opleiding. Naast inhoudelijke vraagstukken richt Wim zich onder andere op de ontwikkeling van een wetenschappelijke onderzoekslijn, in samenwerking met het lectoraat en de leerstoel ggz verpleegkunde. Wim werkt tevens een dag per week als verpleegkundig specialist ggz bij Transfore, een instelling voor forensische psychiatrie in Deventer.