GGZ Oost Brabant – Regio Boekel

Ernie werkt als regie behandelaar binnen de acute psychiatrie (IHT, HIC en Crisisdienst) en is ook programmaleider van de acute psychiatrie in de regio OUV van GGZ OB. Binnen de organisatie zet zij zich o.a. in om de professionele waarde van de verpleegkundige in het algemeen vorm te geven en die van de VS GGZ in het bijzonder.