Fier! Leeuwarden

Sam werkt als regiebehandelaar in verschillende ambulante teams bij Fier!, een organisatie die geweld in afhankelijkheid relaties wil voorkomen, stoppen en behandeling biedt aan cliënten die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheid. Fier! heeft binnen Nederland verschillende locaties waarbij zowel ambulante als intramurale zorg wordt geboden. Sam heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling, interculturele psychiatrie en radicalisering. Zij is  behalve praktijkopleider de voorzitter van het medisch team en verantwoordelijk voor de medicatie trainingen en protocollen.

 

Online Open Dag

Zaterdag 17 april 10.30 tot 12.30 uur

Meld je aan!