GGNet

In 2010 behaalde Ellen Kersten haar HBO verpleegkunde diploma. Na enkele jaren werken op een psychiatrisch medische unit maakte zij de overstap naar begeleidingsfuncties en later uitvoerende functies binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Nadat zij in 2018 pionierde met collega’s van een crisisdienst op een meldpunt voor mensen met verward gedrag bemerkte zij dat zij het miste om concrete behandelingen in te zetten. In 2019 is zij gestart met de VS opleiding en sinds 2021 is zij dan ook werkzaam als verpleegkundig specialist. Dit doet zij als regiebehandelaar binnen een poli voor volwassenen. Het integeren van haar kennis en ervaringen in de diverse werkvelden doet zij met plezier in haar huidige werk en hoopt zij ook over te brengen op de VIOSsen.

 

Medio 2021 heeft zij een behandelmodule CGT-i herschreven zodat deze geschikt is voor patiënten met EPA en/of LVB. Vanuit hier wordt zij als expert gezien op gebied van comorbide insomnia en psychiatrische problematiek en geeft zij hierover workshops en referaten. Ook verzorgt zij binnen de instelling de suïcidepreventie basistraining. Ze heeft de ambitie om in de toekomst onderzoek te doen. Sinds april 2023 is zij plaatsvervangend opleider.