GGz Breburg, Tilburg

Chantal is sinds 2014 afgestudeerd als verpleegkundig specialist, na een korte uitstap naar de VG-sector is zij in 2016 bij GGz Breburg gaan werken. Sinds die tijd werkt zij als regiebehandelaar op de ART kliniek, een klinische voorziening voor langdurige zorg en behandeling. Sinds augustus 2020 is zij plaatsvervangend opleider. Naast haar werk als verpleegkundig specialist en plaatsvervangend opleider is zij ook trainer triple d en suïcidepreventie.