GGz Breburg, Tilburg

In 1995 behaalde Yvonne haar HBO-verpleegkunde diploma en startte zij haar werkzaamheden op de gesloten kliniek. Hier bleek haar passie te liggen en zij heeft de acute psychiatrische zorg, behoudens haar opleidingsjaren aan de GGZ VS opleiding, niet meer verlaten. In 2012 was zij één van de koplopers in de omvorming van de gesloten klinieken naar HIC afdelingen. In 2017 startte zij met de driejarige opleiding tot verpleegkundig specialist, waarna zij als regiebehandelaar ging werken op de HIC in Breda.  Op 1-1-2024 ging zij aan de slag als plaatsvervangend opleider. Naast haar werk op de HIC en binnen de crisisdienst, verzorgt zij ook traningen WvGGz en voert zij binnen de instelling prismalight analyses uit.