GGz Centraal, Amersfoort

Geny Sibon werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij GGz Centraal. Voor haar VS-opleiding heeft ze 5 jaar als teamleider gewerkt en daarvoor langere tijd als sociotherapeut bij een psychotherapeutische deeltijd voor persoonlijkheidsstoornissen. In 2016 haalde ze haar VS-diploma. Eerst heeft ze in de herstelondersteunend langdurig klinische zorg gewerkt en vervolgens is ze bij de psychiatrisch consultatieve dienst en de POP-poli van het Diaconessenziekenhuis in Utrecht gaan werken. Sinds 2020 werkt Geny weer bij GGz Centraal en wel bij Emerhese. Emerhese is een expertisecentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Geny werkt gedeeltelijk bij de polikliniek en werkte gedeeltelijk bij de kliniek langdurige zorg van Emerhese. Maart 2024 verruilt ze haar werk op de kliniek om als plaatsvervangend opleider te gaan samenwerken met Marianne de Leeuw (opleider), Willemieke Borren (plv opleider) en Kirsten Nederveen (plv opleider).