GGz Centraal, Amersfoort

Marianne studeerde sociologie en werkte naast haar functie als verpleegkundige in beleidsfuncties op het gebied van ontwikkeling van verpleegkundige zorg, innovatie en patiëntenvoorlichting. Zij deed onderzoek naar de werkrelatie tussen verpleegkundigen en hun patiënten. Als lid en voorzitter van diverse bestuursorganen in de ggz-verpleegkunde speelde zij een rol in het ontwikkelen van een beroepen- en opleidingsstructuur voor verpleegkundigen in de ggz, waaronder de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Sinds 1998 is zij betrokken bij de opleiding onder andere als VS-Opleider in diverse instellingen. Sinds 2011 is zij VS-Opleider bij GGz Centraal. Naast het opleiderschap werkt zij 24 uur per week in een FACT team als verpleegkundige specialist en teamleider behandelzaken.