GGZ Drenthe, Assen

Hettie werkt sinds 2011 met veel plezier als opleider (VSGGZ) en behandelcoördinator binnen de langdurige zorg voor GGZ Drenthe. Hettie is daarnaast betrokken bij wetenschappelijk onderzoek binnen de eigen organisatie en in samenwerking met de andere Noordelijke GGZ instellingen (validering van de I.ROC) en is lid van de kenniskring van het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van de NHL. Samen met collega opleiders (Nynke, Linda en Idelette) uit het Noorden werkt ze aan de ontwikkeling van een digitale tool om het klinisch redeneren te ondersteunen.

 

Over het hoofd gezien!

NIeuwe expo Museum van de Geest online!