GGZ Friesland, Leeuwarden

Sita werkt sinds 2011 bij GGZ Friesland als verpleegkundig specialist in de spoedeisende psychiatrie. Ze implementeerde Intensive Home Treatment (IHT) bij GGZ Friesland en werkte als manager behandelzaken in dit domein. Na een aantal jaren als plaatsvervangend VS-Opleider te hebben gewerkt, is Sita sinds 2020 de VS-Opleider voor GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).