GGZ inGeest, Amsterdam

Willem besloot tijdens zijn studie theologie dat hij psychiatrisch verpleegkundige wilde worden. Hij volgde diverse verpleegkundige opleidingen en de opleiding voor supervisor. Willem heeft een ruime ervaring als verpleegkundig specialist in volwassenpsychiatrie en bij crisisdiensten. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Hij maakt deel uit van de examencommissie van GGZ-VS, het College van Tucht (LVSC) en de klachtencommissie van de Hiv Vereniging Nederland. Internationaal is hij actief in een intervisiegroep voor supervisoren. Willem is sinds 2021 namens V&VN VS benoemd als deelnemer aan de Kamer Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan.