GGZ Noord-Holland-Noord

Roza is sinds 2017 VS-Opleider bij GGZ Noord-Holland-Noord. Zij stimuleert en enthousiasmeert verpleegkundig specialisten in opleiding om te excelleren en draagt zorg voor een stevige inbedding in de organisatie van het praktijkgedeelte van de opleiding GGZ-VS. Daarnaast is zij werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een opnameafdeling ouderenpsychiatrie. Roza begon haar loopbaan in de algemene gezondheidszorg als oncologieverpleegkundige en wijkverpleegkundige. Ook werkte ze zeven jaar als reïntegratiedeskundige en voegde op deze manier ook commerciële competenties aan haar cv toe.