GGZ Westelijk Noord-Brabant

Nathalie Haast werkt sinds 1999 bij GGZ Westelijk Noord Brabant en studeerde in 2013 af als Verpleegkundig Specialist GGZ.

Sindsdien is zij werkzaam als regiebehandelaar, en inmiddels ook programmahoofd, binnen de HIC afdeling en tevens aanspreekpunt voor Kwetsbare Zwangeren. In maart 2022 is Nathalie begonnen als Plaatsvervangend Opleider en is zij betrokken bij diverse projecten en adviserende organen zoals de geneesmiddelen commissie. Nathalie is binnen de organisatie gekend om haar gedrevenheid en betrokkenheid. Er zijn mooie stappen genomen in de Geestelijke Gezondheidzorg maar er zijn nog altijd meer stappen te maken.