Mw. J.L. (José) van der Kooij, MSc

Functie: verpleegkundig specialist ggz

Module: Ziekenhuispsychiatrie

 

Lees het interview met ‘onze prof’ Nynke Boonstra