Lentis, Groningen

Wouter is sinds 2009 werkzaam bij Lentis. Hij is daar begonnen als verpleegkundige binnen de opnamekliniek, stemmingsafdeling en sinds 2013 als verpleegkundig specialist GGZ. Wouter heeft jaren klinische ervaring als VS GGZ binnen de (toenmalige TOP GGZ erkende) psychosen afdeling. Sinds 5 jaar is Wouter werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ bij een FACTteam van Lentis, alwaar hij regiebehandelaar en inhoudelijk leidinggevende is. Wouter zet zich in voor de cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij herstel ondersteunende zorg een drijvende kracht is. Zijn expertisegebied ligt in de psychosen zorg. Wouter is tevens bestuurslid van de vakgroep verpleegkundig specialisten van Lentis en sinds ruim 5 jaar werkzaam als plaatsvervangend opleider GGZ VS naast Idelette Kruithof en Steven Opdam.