Lentis, Groningen

Idelette werkt als verpleegkundig specialist ggz bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. Hier vindt behandeling plaats voor mensen met langdurige angst en stemmingsklachten. Op de afdeling is naast de reguliere behandeling aandacht voor leefstijl, complementaire geneeswijzen en zingeving. Idelette zet zich actief in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg rondom de thema’s zingeving in de psychiatrie, klinisch redeneren en e-health. Als voorzitter van de verpleegkundige adviesraad neemt ze deel aan de professionele staf van Lentis.

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS