Mw. dr. J. (Jolanda) Stobbe

Jolanda Stobbe heeft veel plezier in het begrijpelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en het leggen van de link tussen onderzoek en praktijk. Haar visie is dat onderzoek ten goede moet komen aan de patiënt. Het is in haar ogen belangrijk dat verpleegkundig specialisten (praktijkgericht)onderzoek kunnen toepassen. Daarnaast is haar passie het beroep verder te professionaliseren zodat de verpleegkundig specialist als zelfstandige beroepsuitoefenaar voor en naast de patiënt kan staan. Levenslang leren staat hoog in haar vaandel. Ze heeft gewerkt als B-verpleegkundige en vervolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als verpleegkundig specialist heeft ze ervaring met volwassenen met een autismespectrum stoornis en met de oudere doelgroep. In 2014 is ze gepromoveerd als verpleegwetenschapper op het onderwerp ‘assertieve community treatment bij ouderen’. Als hoofdopleider is zij verantwoordelijk voor het praktijk- en theoriegedeelte van de opleiding.

 

Wilt u contact met de hoofdopleider? Deze is te bereiken via info@ggzvs.nl