Parnassia Groep

Johannes Osterloh is sinds 2018 verpleegkundig specialist bij Parnassia Groep. Gedurende zijn opleiding had hij veel affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, wat leidde tot een promotietraject wat helaas vroegtijdig afgebroken moest worden door ontbrekende financiering. Gedurende zijn verdere loopbaan namen interesses en inspanningen toe voor beroepsontwikkelingen en positionering van verpleegkundigen. Sinds 2021 is hij voorzitter van de Verpleegkundige & Agogische Staf van Parnassia Groep. Daarnaast werkt hij als behandelaar bij PsyQ ADHD, als onderdeel van Parnassia Groep.