Hoe werk ik aan deskundigheidsbevordering?

Na de opleiding wil je natuurlijk als verpleegkundig specialist ggz graag bekwaam en deskundig blijven. En daar moet je zelf wat voor doen. En om na vijf jaar nog steeds als vs-ggz te mogen werken, zal je moeten aantonen dat je deskundigheid nog steeds up-to-date is. De minimale eisen (mag altijd meer natuurlijk) zijn door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) vastgelegd. Het komt erop neer dat je gedurende de registratieperiode van vijf jaar minimaal twee dagen per week als verpleegkundig specialist ggz gewerkt moet hebben. Daarnaast moet je onderbouwen dat je minimaal tweehonderd uur aan deskundigheidsbevordering hebt besteed; verdeeld in bij- nascholing (100 uur), intercollegiale toetsing (40 uur) en overige activiteiten (60 uur). Je legt je werkervaring en deskundigheidsbevordering vast in een digitaal portfolio dat je hebt ontvangen bij je registratie als verpleegkundig specialist ggz.