Hoeveel opleidingsplekken zijn er?

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de te verwachten zorgbehoefte in Nederland en de daarmee samenhangende behoefte aan beroepsbeoefenaren. Op basis van deze ramingen stelt de minister van VWS jaarlijks het landelijke aantal opleidingsplaatsen vast. Vanaf 2023 worden er 134 nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. De erkende praktijkinstellingen waarmee we samenwerken kunnen jaarlijks hun opleidingsbehoefte kenbaar maken. De verdeling van het landelijke quotum aan aantal opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen verloopt via vaste protocollen door het onafhankelijke orgaan TOP Opleidingsplaatsen. GGZ-VS heeft geen invloed op deze verdeling. De praktijkinstelling van je keuze kan je informeren over hun opleidingscapaciteit van het betreffende kalenderjaar.