Hoeveel opleidingsplekken zijn er?

Het aantal opleidingsplaatsen varieert per jaar. De afgelopen jaren was er plaats voor ongeveer 115 studenten per jaar. Het aantal opleidingsplaatsen wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS die zich hierbij laten adviseren door het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de te verwachten zorgbehoefte in Nederland en de daarmee samenhangende behoefte aan beroepsbeoefenaren. Elk jaar is er bij de praktijkinstellingen waarmee we werken een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar. De verdeling van het aantal opleidingsplaatsen verloopt via vaste protocollen door TOP Opleidingsplaatsen. GGZ-VS heeft geen invloed op deze verdeling.