Kan ik als ZZP de opleiding volgen?

Nee, je kan de opleiding uitsluitend volgen met een leer- arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding bij een van de ggz-instellingen die door GGZ-VS zijn erkend als praktijkinstelling voor onze opleiding. Deze organisaties zijn adequaat toegerust om verpleegkundig specialisten ggz een rijke opleidingservaring te kunnen bieden. Zij hebben ook bekwame en daartoe geschoolde opleiders in dienst, die in staat zijn om je in de praktijk te begeleiden en te examineren.