Kan ik zelf een praktijkinstelling en een begeleider kiezen?

Nee, je kunt niet zelf een praktijkinstelling of een begeleider kiezen. We werken uitsluitend samen met ggz-instellingen die zich hebben aangesloten bij de opleiding. Deze organisaties zijn bekend met de routine van het opleiden van verpleegkundig specialisten ggz en hebben bekwame opleiders in dienst die in staat zijn om je te begeleiden en te examineren. We staan wel open voor nieuwe samenwerkingen met ggz-instellingen en het is ook mogelijk dat instellingen onderling samenwerkingsverbanden aangaan.