Wanneer moet ik mij herregisteren en hoe werkt dat?

Vanaf een halfjaar voor het verstrijken van de registratieperiode is het mogelijk om herregistratie aan te vragen. Je ontvangt vanaf dat moment automatisch een herinnering van het Verpleegkundig Specialisten Register. De herregistratie moet uiterlijk op de dag dat de registratieperiode verstrijkt zijn ingediend. Meer informatie vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register: vsregister.venvn.nl